Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Economia Domèstica by Mind Map: Economia Domèstica

1. Bancs

2. Serveis que ofereixen els bancs

2.1. Préstecs

2.1.1. S'ofereixen diners als quals s'afegeix un interès

2.2. Caixes d'estalvis

2.2.1. Especialitzada en comptes d'estalvis

2.3. Dipòsits

2.3.1. Quan es guarden els diners que es remuneren amb un interès

2.4. Domilicians Bancàries

2.4.1. Gestions de pagament i cobraments

3. Estalvis

3.1. Dipòsits a la vista

3.1.1. On el banc guarda els diners disposats per una persona i els pot treure en qualsevol moment

3.2. Comptes corrents

3.2.1. És un extracte bancari que es va rebent de forma periòdica i pot admetre xecs

3.3. Llibretes d'estalvi

3.3.1. Una petita llibreta que registra totes les operacions i no suporta xecs.

3.4. Mitja de pagament

3.4.1. És l'indicador del dies de mitjana per el pagament del deute

3.5. Liquiditat absoluta

3.5.1. És el diner utilitzat per pagar la deute

4. Modalitat de pagament

4.1. Targetes

4.1.1. Dèbit

4.1.1.1. Es carrega automàtica en el compte o la llibreta.

4.1.2. Crèdit

4.1.2.1. El pagament no es efectiu sinó per un contracte de crèdit

5. Plans Privats de Pensions

5.1. Plans de Pensions

5.1.1. És un sistema d'estalvi que les persones realitzen a la llarg de la seva vida en el moment de la jubilació.

6. Préstecs

6.1. Sol•licitud del préstec

6.1.1. La demanen les entitats bancàries per garantir a l'hora de prestar diners.

6.2. Concessió del crèdit

6.2.1. A vegades és necessari un avalador que es deu fer càrrec del préstec en cas d'impagament

6.3. Tipus d'interès

6.3.1. Segons el crèdit o el capital

6.4. Préstecs personals: amb els seus béns Préstecs hipotecaris: l'import es molt elevat i la garantía es l'habitatge.

7. Domiliciliacions Bancàries

7.1. Cobrament de la nòmina

7.1.1. Ingressos regulas de una persona

7.2. Pagament de les diferents despeses

7.2.1. Són els rebuts: Aigua, llum, gas, electricitat, compres amb targetes de crèdit com en el gimnàs