INSTRUCŢIUNI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INSTRUCŢIUNI by Mind Map: INSTRUCŢIUNI

1. SIMPLE

1.1. COMPUSĂ

1.2. CONDIŢIONALE IF ŞI CASE

1.2.1. Program P48; { Determinarea maximului a doua numere } var x, y, max : real; begin writeln(’Dati doua numere:’); write(’x=’); readln(x); write(’y=’); readln(y); if x>=y then max:=x else max:=y; writeln(’max=’, max); readln; end.

1.3. INTERATIVE FOR,WHILE ŞI REPEAT

1.4. WITH

2. STRUCTURATE

2.1. DE ATRIBUIRE

2.2. DE APEL DE PROCEDURĂ

2.3. DE SALT NECONDIŢIONAT

2.4. DE EFECT NUL