UF2 - INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UF2 - INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU by Mind Map: UF2 - INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT MOTRIU

1. El Desenvolupament Motor

1.1. Procés vital i complex, resultant de les influències genètiques i ambientals

1.1.1. Impliquen canvis en:

1.1.1.1. - El moviment.

1.1.1.2. - Les postures.

1.1.1.3. - Posicions de les persones al llarg de la seva vida.

1.2. Interelacionat amb:

1.2.1. - Creixement físic.

1.2.2. - Desenvolupament cognitiu.

1.2.3. - Desenvolupament social.

2. Bases Neurofisisiològiques del desenvolupament motor

2.1. L'aparell locomotor:

2.1.1. Unitat ben definida des del punt de vista funcional.

2.1.2. Composada pels óssos, les articulacions i els músculs.

2.1.3. Sent el sistema nerviós l’encarregat de la generació i modulació de les ordres motores.

2.1.4. - Dotar al cos la capacitat de moviment. - Donar al cos una configuració externa. - Protegir òrgans interns. - Permetre el manteniment d’una determinada postura.

2.1.4.1. Funcionament:

2.1.4.1.1. El cervell és el motor de la motricitat humana.

3. Tipus de moviment

3.1. Segons el moment d'aparició:

3.1.1. - Moviment reflexe: Resposta automàtica i involutària. Són innats. Alta velocitat d’execució.

3.1.2. - Moviment voluntari: Realització conscient i intencionada d’un conjunt de coordinacions musculars amb un objectiu.

3.1.3. - Moviment automàtic: Es realitzen de forma inconscient. Són moviment voluntaris que es converteixen en un hàbit. Són intencionals però no conscients.

3.2. Segons estructura del moviment:

3.2.1. - Esquemes posturals: Fan referència al tronc i als segments posturals (flexionar, estirar, rotar,etc.

3.2.2. - Esquemes motors: Formes essencials de moviment (caminar, còrrer, saltar, gatejar, etc. Apareixen de forma progressiva.

4. Lleis de maduració i desenvolupament motor

4.1. - Llei Céfalo-Caudal : Domini de la part superior cap a la inferior del cos.

4.2. - Llei Pròximo-Distal: Domini de la part més propera a l’eix vertical cap a la més allunyada.

4.3. - Llei Flexors-Extensors: Evolutivament, primer es dominen els músculs flexors i desprès els extensors.

5. Factors que determinen el desenvolupament motor

5.1. Maduració física i psicològica.

5.2. Condicions ambientals:

5.2.1. - Bones atencions físiques.

5.2.2. - Context que ofereixi al nen afecte i seguretat.

5.2.3. - Reforç de l’entorn social

5.2.4. - Entorn estimulant que ofereixi qualitat i varietat d’experiències.

6. Fites evolutives

6.1. Els moviments reflexes:

6.1.1. Reflexes que estan al naixement i es mantenen: - Esternut, deglució, patelar, badall, singlot, evitació dolor i parpalleig.

6.1.2. Reflexes que estan al naixement i desapareixen:

6.1.2.1. - Babinski, moro o braços en creu i tònic cervical.

6.1.3. - Reflexes que estan al naixement, desapareixen i més tard s’aprenen de forma voluntària. - Marxa (2/3 mesos), ascensió (2/3 mesos), natació (6 mesos) i reptació (4 mesos).

6.1.4. Reflexes que estan al naixement i desprès són voluntàris: - Succió, prensió i punts cardinals.

6.2. Evolució de la postura i la posició:

6.2.1. - Posició prona.

6.2.2. - Posició decúbito supino.

6.2.3. - Posició assegut.

6.3. Evolució dels desplaçaments:

6.3.1. - Reptar i gatejar.

6.3.2. - Bipedestació i marxa.

6.4. Evolució de la prensió manual

6.5. Evolució de la motricitat gràfica