Процес навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Процес навчання by Mind Map: Процес навчання

1. Компоненти

1.1. Цільовий

1.2. Стимулювально-мотиваційний

1.3. Змістовий

1.4. Операційноційно-діяльнісний

1.5. Емоційно-вольовий

1.6. Контрольно-регулятивний

1.7. Оцінно-результатний

2. Рушійна сила

2.1. Суперечності

2.1.1. Зовнішні

2.1.2. Внутрішні

3. Ознаки

3.1. Двобічний характер

3.2. Сумісна діяльність вчителів та учнів

3.3. Цілісність та єдність

3.4. Керівництво з боку вчителя

4. Функції

4.1. Освітня

4.1.1. Знання

4.1.2. Вміння

4.1.3. Навички

4.1.4. Спосіб діяльності

4.1.5. Досвід творчої діяльності

4.1.6. Досвід емоційного ставлення

4.2. Виховна

4.2.1. Національне виховання

4.2.2. Моральне виховання

4.2.3. Трудове виховання

4.2.4. Фізичне виховання

4.2.5. Естетичне виховання

4.2.6. Правове виховання

4.2.7. Стетеве виховання

4.3. Розвивальна

4.3.1. Мислення

4.3.2. Пам'ять

4.3.3. Уява

4.3.4. Увага

4.3.5. Характер

4.3.6. Мотиваційна сфера

5. Завдання

5.1. Стимулювання навчальної діяльності учнів

5.2. Формування

5.2.1. Наукового світогляду

5.2.2. Морально-етичної культури

5.3. Організації пізнавальної діяльності

5.4. Розвиток

5.4.1. Творчих здібностей

5.4.2. Уваги

5.4.3. Мислення

5.4.4. Пам'яті