ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ by Mind Map: ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

1. 1. ÖĞRETİM İLKELERİ

1.1. A. Hedefe Görelik (Uygunluk) İlkesi

1.2. B.Öğrenciye Uygunluk (Çocuğa Görelik) İlkesi

1.3. C. Hayatilik (Yaşama Yakınlık) İlkesi

1.4. D. İş (Aktivite, Etkin Katılım, Yaparak Yaşayarak Öğrenme) İlkesi

1.5. E. Ekonomiklik ( Tasarruf) İlkesi

1.6. F. Somuttan Soyuta İlkesi

1.7. G. Açıklık (Ayanilik) İlkesi

1.8. H. Aktüalite (Güncellik) İlkesi

1.9. I. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

1.10. J. Yakından Uzağa (Zaman ve Mekân Boyutu) İlkesi

1.11. K. Basitten Karmaşığa (Kolaydan Zora) İlkesi

1.12. L. Bütünlük (Bütünsellik) İlkesi

1.13. M. Sosyallik ( Otoriteye İtaat ve Özgürlük) İlkesi

1.14. N. Bilgi Becerinin Güvence Altına Alınması İlkesi

1.15. O. Transfer İlkesi

2. 2. ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAM VE MODELLERİ

2.1. 1. Yapılandırmacılık (Oluşturmacılık)

2.1.1. a. 3E Modeli-Öğrenme Halkası

2.1.2. b. 5E Öğretim Modeli

2.1.3. c. 7.E Öğretim Modeli

2.2. 2. İş Birliğine Dayalı Öğrenme (Kubaşık Öğrenme-Kooperatif Öğrenme (Vygotsky)

2.3. 3. Probleme Dayalı Öğrenme

2.4. 4. Proje Tabanlı Öğrenme

2.5. 5. Beyin Temelli Öğrenme

2.6. 6. Çoklu Zekâ Kuramı

2.7. 7. Okulda Öğrenme Modeli

2.8. 8. Etkili Öğretim Modeli

2.9. 9. Tam Öğrenme Modeli

2.10. 10. Öğretim Etkinlikleri (Öğretim Durumları) Modeli

2.11. 11. Anlamlı Öğrenme

2.12. 12. Temel Öğretim Modeli

2.13. 13. Kolb'un Öğrenme Stilleri

2.14. 14. Gregorc Öğrenme Stilleri

2.15. 15. Dunn ve Dunn Öğrenme Stilleri Modeli

2.16. 16. Basamaklı Öğretim Programı

2.17. 17. Aktif (Etkin) Öğrenme

2.18. 18. Yaşam Boyu Öğrenme

2.19. 19. Kuantum Öğrenme

3. 3. ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ

3.1. 1. Yaratıcı Düşünme

3.2. 2. Yansıtıcı Düşünme

3.3. 3. Eleştirel Düşünme

3.4. 4. Üst Biliş (Metacognition)

4. 4. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

4.1. A. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi ( Keşif Stratejisi)

4.2. B. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi

4.3. C. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

4.4. Öğrenme Stratejileri

5. 5. ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

5.1. A. Anlatım (Takrir)

5.2. B. Tartışma

5.3. C. Örnek Olay

5.4. D. Gösterip Yaptırma

5.5. E. Bireysel Çalışma

6. 6. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

6.1. A. GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

6.2. 1. Beyin Fırtınası

6.3. 2. Beyin Eseri (Ürünü)

6.4. 3. Gösteri ( Demonstrasyon)

6.5. 4. Soru-Cevap

6.6. 5. Drama

6.7. 6. Rol Oynama

6.8. 7. Grupla Tartışma Teknikleri

6.9. 8. Altı Şapkalı Düşünme

6.10. 9. Altı Ayakkabılı Düşünme

6.11. 10. Mikro Öğretim

6.12. 11. Benzetim (Simülasyon)

6.13. 12. Soru Turu

6.14. 13. Sokrat Tartışması

6.15. 14. Sokrat Semineri

6.16. 15. Öğrenme Halkası

6.17. 16. Akvaryum Tekniği

6.18. 17. Öykü Oluşturma

6.19. 18. Balık Kılçığı (İshikawa Diyagramı)

6.20. 19. Görüş Geliştirme

6.21. 20. Kartopu

6.22. 21. İstasyon

6.23. 22. Konuşma Halkası

6.24. 23. Analoji (Metafor)

6.25. 24. Eğitsel Oyunlar

6.26. 25. Tombala

6.27. 26. Deney

6.28. 27. Argümantasyon

6.29. 28. İşbaşında Eğitim

6.30. 29. Bilişsel Çıraklık

6.31. 30. Düşün-Eşleş (Gruplaş)-Paylaş

6.32. 31. Komite Görüşmesi

6.33. 32. Düşün-Tartış-Yaz-Paylaş

6.34. 33. A'dan Z'ye Etkinliği

6.35. 34. Öğrenme Galerisi

6.36. 35. Rulman Tekniği

6.37. 36. Köşelenme

6.38. 37. Akran Öğretimi

6.39. B. BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

6.39.1. 1. Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

6.39.2. 2. Programlı Öğretim

6.39.3. 3. Bilgisayar Destekli Öğretim

6.39.4. 4. İnternet Tabanlı Öğrenme

6.39.5. 5. Tudor Destekli Öğretim

6.39.6. 6. Uzaktan Eğitim

6.40. C. SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

6.40.1. 1. Gezi

6.40.2. 2. Gözlem

6.40.3. 3. Sergi

6.40.4. 4. Ev Ödevi

6.40.5. 5. Görüşme (Mülakat)

6.40.6. 6. Müze Eğitimi

6.41. D. KAVRAM YANILGILARI