สำรวจสิ่งเเวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สำรวจสิ่งเเวดล้อม by Mind Map: สำรวจสิ่งเเวดล้อม

1. ขยะในเเม่น้ำ

1.1. สาเหตุของปัญหา

1.2. คนขี้เกียจไปทิ้งขยะเลยทิ้งลงเเม่น้ำ

1.3. มีคนจงใจเอาขยะลงเเม่น้ำ

1.4. ไม้มีที่ทิ้งขยะ เลยมักง่าย

1.5. ผลกระทบ

1.6. น้ำเน่าเสีย

1.7. เป็นเเหล่งเพาะเชื้อโรค

1.8. สัตว์น้ำขาด ออกซิเจน

1.9. เทคโนโลยีในการเเก้ปัญหา

1.10. หุ่นยนกำจัดขยะในน้ำโดยการเก็บขยะในผิวน้ำที่ลอย

2. น้ำเน่าเสีย

2.1. สาเหตุของปัญหา

2.2. ขยะในน้ำ

2.3. โรงงานปล่อยน้ำเน่า

2.4. เเม่น้ำไม่เกิดระบบหมุนเวียน

2.5. ผลกระทบ

2.6. สัตว์น้ำในเเม่น้ำตาย

2.7. ชาวบ้านเดือดร้อน

2.8. ระบบนิเวศเสียหาย

2.9. เทคโนโลยีในการเเก้ปัญหา

2.10. กังหันน้ำชัยพัฒนา เพราะจะตีออกซิเจนในน้ำ เเละทำให้ระบบนิเวศดิขึ้น

3. น้ำท่วม

3.1. สาเหตุของปัญหา

3.2. ฝนตกหลายๆวันติดต่อกัน ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน

3.3. เขื่อนเเตก

3.4. การเปลี่ยนเเปลงของสภาวะเเวดล้อม

3.5. ผลกระทบ

3.6. ชาวบ้านเสียหายทางด้านทรัพสิน

3.7. การจราจรยากลำบาก

3.8. ใช้ชีวิตประจำวันยากลาบาก

3.9. เทคโนโลยีในการเเก้ปัญหา

3.10. เครื่องสูบน้ำ เพราะสามารถย้ายน้ำจากที่1ไปอีกที่1ได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่าการรอน้ำลดเอง