Bộ Nhớ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bộ Nhớ by Mind Map: Bộ Nhớ

1. PRIMARY

1.1. RAM

1.1.1. SRAM

1.1.1.1. CACHE RAM

1.1.2. DRAM

1.1.2.1. EDOAM

1.1.2.2. SDRAM

1.1.2.3. DDRRAM

1.1.2.4. SGRAM

1.1.2.5. FPMDRAM

1.1.2.6. VRAM

1.1.3. CẤU TẠO

1.1.3.1. CHÍP NHỚ

1.1.3.2. TỤ ĐIỆN

1.1.3.3. CHỨC NĂNG

1.1.4. CÁC THÔNG SỐ

1.1.4.1. DUNG LƯỢNG

1.1.4.2. TỐC ĐỘ

1.2. ROM

1.2.1. CẤU TẠO

1.2.1.1. LÀ LOẠI CHIP CỐ ĐỊNH,THÔNG TIN LƯU TRỨ TRONG ROM KHÔNG BỊ MẤT KHI TẮT MÁY

1.2.2. PHÂN LOẠI

1.2.2.1. PROM

1.2.2.2. ÊPROM

1.2.2.3. EROM

2. SECONDARY

2.1. HDD

2.2. Floppy

2.3. DAT

2.4. CD ROM

2.5. DVD

2.6. USB Stick

2.7. BlueRay

2.8. Magnetic Tape