Kategorički imperativ

Umna mapa na temu Kantovog kategoričkog imperativa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kategorički imperativ by Mind Map: Kategorički imperativ

1. najviši moralni princip

1.1. princip

1.1.1. lat. principium- načelo, počelo, ishodište

1.1.2. temeljni kriterij djelovanja

1.2. moral

1.2.1. oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, narodnih običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice

1.2.1.1. ukoliko je moralni zakon prekršen, sankcije nisu političke ili ekonomske, već grižnja savjesti, prijekor ili alijenacija od okoline

1.2.2. moralni zakoni obrambeni su mehanizam neke zajednice

2. moralno djelovanje zasniva se na samokontroli

2.1. moralno djelovanje

2.1.1. karakterizira se svojevrsnim unutrašnjim stajalištem, u kojem, uz svjestan izbor vrijednosno određenih postupaka, djeluju i emotivni, voljni čimbenici, te odgojne zasade

2.2. samokontrola

2.2.1. kolektivna slika, uključuje u sebe kao osobine ličnosti, kao što su odlučnost, hrabrost, odgovornost. Samokontrola nužno diktira jake volje truda ličnosti koja je svjesna potreba za takvim odlučnu akciju

3. Immanuel Kant

3.1. njemački filozof

3.2. Kritika praktičkog uma 1788.

3.3. Hipotetički imperativ

3.3.1. nalaže nešto pod nekim uvjetom i vrijedi pod pretpostavkom traženog cilja pa time izriče samo uvjetovano moranje

4. "Radi tako da maksima tvoje volje uvijek može vrijediti ujedno kao načelo općeg zakonodavstva."

4.1. osnovni zakon čistog praktičkog uma

4.2. maksime - subjektivne - važeća je samo vlastita volja

4.3. imperativi - objektivni - važeći za volju svakog umnog bića (zakoni)

5. apriori

5.1. ono što je apsolutno neovisno o svakom iskustvu

5.2. lat. od prijašnjeg, otprije

5.3. um je zakonodavan, čista volja postaje forma zakona

6. najviše je formalno načelo koje um može formulirati s obzirom na »prisilu« čovjekove volje

7. objašnjenja Kantovog kategoričkog imperativa

7.1. još jedan link na video

8. literatura:

8.1. moral. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 12. 2020. <Pogreška u radu servera

8.2. kategorički imperativ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 12. 2020. <Pogreška u radu servera

8.3. a priori. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 12. 2020. <Pogreška u radu servera

8.4. linkovi s youtube stranice

8.5. wikipedia

9. s obzirom na 'Zlatno pravilo' manje ugađa čovjekovom egoizmu, jer nadanje u krajnji ishod postupaka nikada neće biti u svrhu koristi osobe, već općih pravila njegovih moralnih djelovanja

10. Čisti um daje čovjeku opći zakon, ćudoređe