PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ by Mind Map: PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

1. SİNİRLERİ

1.1. 31 adet spinal, 12 çift kraniyel sinir vardır.

1.1.1. KRANİYEL

1.1.1.1. I. N. olfactorius

1.1.1.2. II.N. opticus-Gröme siniri

1.1.1.3. III.N. oculomotorius-Göz oynatıcı

1.1.1.4. IV. N. trochlearis-Göz kasları

1.1.1.5. V. N. trigeminus-Üçüz sinir

1.1.1.6. VI. N. abducens-Gözü dışarı döndüren

1.1.1.7. VII. N. facialis-Yüz siniri

1.1.1.8. VIII. N. vestibulocochlearis, N.acusticus-İşitme ve denge siniri.

1.1.1.9. IX. N. glossopharyngeus-Dil yutak siniri

1.1.1.10. X. N. vagus-Serseri sinir

1.1.1.11. XI. N. accessorius-Kafa spinal siniri

1.1.1.12. XII. N. hypoglossus-Dil altı siniri

1.1.2. SPİNAL

1.1.2.1. PLEXUS CERVİCAL-8

1.1.2.2. PLEXUS TORAKAL-12

1.1.2.3. PLEXUS LUMBAL-5

1.1.2.4. PLEXUS SAKRAL-5

1.1.2.5. PLEXUS COCCYGEUS-1

2. 2'ye ayrılır

2.1. DUYU

2.2. motor

2.2.1. otonom

2.2.1.1. istemsiz çalışır.

2.2.1.2. İç organlarımızın çalışmalarının düzenlenmesinden sorumludur

2.2.1.3. 2'ye ayrılır.

2.2.1.3.1. sempatik

2.2.1.3.2. parasempatik

2.2.2. somatik

2.2.2.1. İstemli çalışır.

2.2.2.2. İskelet kaslarını kontrol eder.

2.2.2.3. İletim hızı yüksektir.

2.2.2.4. Duyusal bilgi gönderir.

3. GÖREVİ

3.1. İç ve dış ortamdan aldığı bilgileri mereze,merkezin emirlerini de organa götüren sistemdir.

4. glial hücreleri

4.1. schwann

4.1.1. Miyelin üretirler

4.2. uydu

4.2.1. gövdeye destek verir, düzenleyicidr.