Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOA KÌ by Mind Map: HOA KÌ

1. Vị trí địa lí

1.1. Tọa độ

1.1.1. 25-49 Vĩ tuyến Bắc

1.1.2. 67-125 kinh tuyến Tây

1.1.3. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và bán cầu Tây

2. Lãnh Thổ

2.1. Trung tâm Bắc Mĩ

2.1.1. T-Đ: 4500KM

2.1.2. B-N: 2500KM

2.2. Quần đảo Ha oai

2.3. Bán đảo A-la-xca