KÜRESEL ISINMA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KÜRESEL ISINMA by Mind Map: KÜRESEL ISINMA

1. İklimin dengesizleşmesiyle birçok canlı türü yokolma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

2. Doğal afetlere bağlı olarak salgın hastalıklar artar.

3. Kıyıların su altında kalmasıyla toprak kaybının meydana gelir

4. Sıcaklıkların artmasıyla kuraklıkların ortaya çıkar

5. Mevsim dengeleri bozulur.

6. Kutup bölgelerinde buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselir.