Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOA KỲ by Mind Map: HOA KỲ

1. I.Quy mô kinh tế

1.1. Là nền kinh tế có quy mô lớn hàng trên thế giới

1.2. Bình quân GDP/người cao

2. II.Điều kiện tự nhiên

2.1. 1.Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mĩ

2.1.1. link

2.1.2. link

2.2. 2.a-lax-ca & Haoai

2.2.1. A-lax-ca: Đồi núi, giàu có về dầu khí

2.2.2. Ha oa: nằm giữa TBD, pt du lịch & hải sản

3. III.Dân cư

3.1. 1.Gia tăng dân số

3.1.1. DS đứng thứ 3 TG

3.1.2. DS tăng nhanh, phần những do nhập cư, chủ yếu từ Châu Âu, Mĩ LaTinh, Á

3.1.3. Người nhập cư đem lại nguồn tri thức, vốn & lực lượng lao động

3.2. 2.Thành phần dân cư

3.2.1. Đa dạng

3.2.1.1. Có nguồn gốc chủ yếu từ Châu Âu

3.2.1.2. Gốc châu Á & Mĩ Latinh đang mạnh

3.2.1.3. Dân Anh điêng (bản địa) còn 3 triệu người

3.3. 3.Phân bố dân cư

3.3.1. Tận dụng ở

3.3.1.1. Vùng Đông Bắc & ven biển

3.3.1.2. Sống chủ yếu ở các đô thị

3.3.1.3. Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phía Nam & ven TBD

4. I. Lãnh thổ và VTĐL

4.1. 1.lãnh thổ

4.1.1. Trung tâm Bắc Mĩ-> lãnh thổ cân đối => Thuận lợi cho phân bố SX & pt GT như Bán đảo A-lax-ca & Ha oai

4.2. 2.Vị trí địa lí

4.2.1. Nằm ở Tây bán cầu

4.2.2. giữa 2 đại dương: TBD và ĐTD

4.2.3. tIẾP GIÁP Canada & Mĩ Latin

5. Tự nhiên & Dân cư

6. KINH TẾ

7. II.Các ngành kinh tế

7.1. 1.Dịch vụ

7.1.1. Là ngành KT quan trọng và chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Hoa Kỳ

7.1.2. a. Ngoại thương: Gía trị xuất nhập khẩu lớn chiếm 12% toàn thế giới

7.1.3. b. Giao thông vận tải: Hệ thống các loại đường và phương tiện hiện đại hàng đầu thế giới

7.1.4. c. Tài chính, thông tin liên lạc, du lịch: Ngành TCNH pt rộng khắp thế giới mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế; thông tin liên lạc rất hiện đại; Ngành du lịch phát triển mạnh

7.2. 2.Công nghiệp

7.2.1. Cơ cấu CN theo ngành thay đổi: giảm các ngành CN truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành CN hiện đại

7.2.2. Phân bố: thay đổi từ phía Đông Bắc (CN truyền thống) xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương(CN hiện đại

7.2.3. Là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chính

7.2.4. Tỉ trọng tổng cơ cấu có xu hướng giảm

7.2.5. gồm 3 nhóm chính

7.2.5.1. CN chế biến

7.2.5.2. CN điện lực

7.2.5.3. CN khai khoáng

7.3. 3.Nông nghiệp

7.3.1. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trang trại với xu hướng giảm số lượng, tăng diện tich

7.3.2. Nông nghiệp HH được hình thành sớm và pt mạnh

7.3.3. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới

7.3.4. Hoa Kỳ có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

7.3.5. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch: Giamr tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp

7.3.6. Phân bố sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng đa dạng hóa các nông sản trên cùng một lãnh thổ