Munkaerőhiány

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Munkaerőhiány by Mind Map: Munkaerőhiány

1. Kvalitatív

1.1. az oktatás kibocsátása nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek

1.2. az állással kapcsolatos prefernciák

2. Kvantitatív

2.1. gazdasági növekedés

2.2. demográfiai trendek

3. Okai

3.1. a tanulmányi területnek megfelelő szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés hiánya

3.2. a rendelkezésre álló munkaerő nem azokkal a képességekkel és tudással rendelkezik, mint amire éppen szükség lenne

3.3. a munkaképes korú népesség csökkenése

3.4. a hazai gazdaságra jellemző regionális egyenlőtlenség, valamint a földrajzi mobilitás hiánya

3.5. munkaerő-kiáramlás, bizonyos munkavállalói réteg az ország elhagyása mellett döntött a magasabb munkabér miatt, a jobb megélhetés reményében

4. Következményei

4.1. elmaradnak a fejlesztések

4.2. kisebb lesz a növekedés

4.3. a bérek viszont megnőnek

5. Megoldási lehetőségek

5.1. járulékcsökkentések

5.2. gyakorlati képzésekre alapozott és a piaci igényekre figyelő szakmunkásképzés

5.3. a szakképzésben, foglalkoztatásban érdekelt szervezetek hálózatos együttműködése