KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT by Mind Map: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

1. Khí quyển

1.1. Các khối khí

1.1.1. Khố khí CỰC ( rất lạnh ): A

1.1.2. Khối khí ÔN ĐỚI ( lạnh ): P

1.1.3. Khối khí CHÍ TUYẾN ( rất nóng ): T

1.1.4. Khối khí XÍCH ĐẠO ( nóng ẩm ): E

1.2. Frông-F ( diện khí )

1.2.1. Mặt ngăn cách 2 khối khí khác nhau về tính chất vật lí

1.2.2. Mỗi bán cầu có

1.2.2.1. Frông địa cực (FA)

1.2.2.2. Frông ôn đới (FP)

1.2.3. Ở khu vực xích đạo có dải hội tụ nhiệt đới cho cả 2 bán cầu

2. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

2.1. Bức xạ và nhiệt độ không khí

2.1.1. Bức xạ mặt trời là các dòng năng lượng và vật chất của mặt trời tới trái đất, được mặt đất hấp thụ 47%, khí quyển hấp thụ một phần (19%).

2.1.2. Nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng.

2.1.3. Góc chiếu lớn nhiệt lượng lớn và ngược lại.

2.2. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất

2.2.1. Phân bố theo vĩ độ địa lí

2.2.1.1. Nhiệt độ trung bình năm: giảm dần từ xích đạo đến cực (vĩ độ thấp lên cao) do càng lên vĩ độ cao, góc chiếu sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) càng nhỏ dẫn đến lượng nhiệt ít

2.2.1.2. Biên độ nhiệt năm: tăng dần từ xích đạo đến cực do chênh lệch góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng càng lớn

2.2.2. Phân bố theo lục địa, đại dương

2.2.2.1. Nhiệt độ trung bình năm: cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa

2.2.2.1.1. Cao nhất 300C (hoang mạc Sahara).

2.2.2.1.2. Thấp nhất -30,20C (đảo Grơnlen).

2.2.2.2. Có biên độ nhiệt năm: Ở đại dương nhỏ, lục địa lớn do sự hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.=> Càng xa đại dương, biên độ nhiệt năm càng tăng do tính chất lục địa tăng dần.

2.2.3. Phân bố theo địa hình

2.2.3.1. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, trung bình cứ 100m giảm 0,60C (không khí loãng, bức xạ mặt đất yếu).

2.2.3.2. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi sườn núi:

2.2.3.2.1. Sườn đón gió, lượng nhiệt ít và ngược lại.

2.2.3.2.2. Do hướng phơi của sườn núi ngược chiều ánh sáng Mặt Trời, góc nhập xạ lớn, lượng nhiệt nhiều.