chồng một phủ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
chồng một phủ by Mind Map: chồng một phủ

1. tác giả

1.1. Tô Hoài sinh năm 1920 mất năm 2014, tên khai sinh là Nguyễn Sen

1.2. Quê quán: quê nội ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông

1.3. Thời trẻ, ông phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề như làm gia sư, dạy kèm trẻ, bán hàng, làm kế toán hiệu buôn,… và nhiều khi thất nghiệp

1.4. Ông là một nhà văn lớn với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục (gần 200 đầu sách với nhiều thể loại khác nhau) trong văn học hiện đại Việt Nam

1.5. Phong cách sáng tác:

1.5.1. Thể hiện vốn hiểu biết sâu sắc, phong phú về phong tục, tập quán của nhiều vùng miền

1.5.2. Trần thuật sinh động, hóm hỉnh từng người từng trải

1.5.3. Từ vựng phong phú đưuọc sử dụng đắc địa, tài ba, có sức lay động, lôi cuốn người đọc

2. tác phẩm

2.1. Hoàn cảnh ra đời

2.1.1. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ sáng tác năm 1952, in trong tập Truyện Tây Bắc, đưuọc tặng giải Nhất - Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 – 1955.

2.2. bố cục chia 3 phần

2.2.1. Phần 1 Cuộc sống và diễn biến tâm trạng của Mị khi ở nhà thống lí Pá Tra

2.2.2. Phần 3 : Mị cởi trói cho A Phủ và hai người chạy trốn khỏi Hồng Ngài

2.2.3. Phần 2Hoàn cảnh của A Phủ và cuộc xử kiện ở nhà thống lí Pá Tra

2.3. giá trị nội dung

2.3.1. “Vợ chồng A Phủ” là câu chuyện về những người dân lao động vừng núi cao Tây Bắc không cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức, đày đọa, giam hãm trong cuộc sống tối tăm đã vùng lên phản kháng đi tìm cuộc sống tự do

2.4. giá trị nghệ thuật

2.4.1. - Ngôn ngữ giản dị, sinh động, hấp dẫn - Xây dựng nhân vật đặc sắc, miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo, tài tình - Giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, đượm màu sắc và phong vị dân tộc, vừa giàu tính tạo hình, vừa giàu chất thơ