Građa računala (softver i hardver)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Građa računala (softver i hardver) by Mind Map: Građa računala (softver i hardver)

1. Centralna memorija (RAM)

1.1. mjesto u računalu u koji se slijevaju svi ulazni podaci, instrukcije, međurezultati obrade i izlazni rezultati

1.2. velik broj integriranih elektroničkih komponenata

1.3. organizacija radne memorije

1.3.1. memorijske lokacije ( 8 bitova )

1.3.2. svaku memorijsku lokciju čini grpu bistabila

2. Centralni procesor (CPU)

2.1. upravljačke jedinice

2.1.1. redom čita instrukcije s odgovarajućih adresa i podatke za izvođenje te instrukcije

2.2. aritmetičko-logičke jedinice

2.2.1. obavlja zadane operacije i rezultate sprema na RAM ili ih šalje na izlazni uređaj

3. Brzina rada procesora

3.1. radna frekvencija procesora

3.1.1. mjeri se u hercima (Hz)

3.1.2. pokazuje koliko se osnovnih instrukcija može izvesti u jednoj sekundi

3.1.3. složene se instrukcije razbijaju na osnovne instrukcije koje se izvode u jednom koraku

3.2. arhitektura procesora - višejezgreni procesori

3.2.1. zajednička pričuvna memorija

3.2.2. umjesto jedne jezgre koja radi na jako visokoj radnoj frekvenciji povezuje više jezgara koje rade na nižim frekvencijama

3.2.3. višeprocesorsko računalo na jednom čipu

3.2.3.1. dvije jezgre

3.2.3.2. četiri jezgre

3.3. višeprocesorska

3.3.1. više procesora koji se povezuju na zajedničku sabirnicu

3.3.2. vlastita pričuvna memorija

3.4. umrežna računala (grozdovi)

3.4.1. zajednički brže izvode složene proračune

4. sabirnica

4.1. snop vodiča na koji su spojeni svi dijelovi računala

4.2. svi uređaji u računalu međusobno komuniciraju preko sabirnice

4.3. sastoji se od 3 dijela: adresni, podatkovni i upravljački dio

4.4. specijalizirane sabirnice

4.4.1. PCL Express

4.4.1.1. na nju se mogu spajati različiti uređaji

4.4.1.2. grafičke kartice, zvučne kartice, mrežne kartice...

4.4.2. SATA

4.4.2.1. za spajanje vanjskih uređaja za pohranu podataka

4.4.2.2. tvrdi disk, SSD, CD, DVD...

4.4.3. PCL

4.4.3.1. starija verzija od PCL Expressa

4.4.3.2. spajanje različitih uređaja kao kod PCL Expressa

4.5. vrijeme sabirnice možemo podijeliti na periode ili sabirničke cikluse

5. Matična ploča

5.1. služi kao veza među svim dijelovima računala

5.2. USB priključak

5.2.1. serijski prijenos jedan po jedan istim vodičem

6. Ulazni uređaji

6.1. podatke iz okoline prenose u računalo pretvarajući ih pritom u oblik prihvatljiv računalu

6.2. standarni ulazni uređaji

6.2.1. tipkovnica

6.2.1.1. glavni ulazni dio računala

6.2.1.2. pomoću nje kontroliramo računalo, upisujemo tekst, brojeve i znakove te zadajemo naredbe

6.2.1.3. razlikujemo ih po broju i rasporedu tipaka, ugrađenim dodatnim tipkama te po ergonomiji

6.2.2. miš

6.2.2.1. pomicanje pokazivača na zaslonu monitora

6.2.2.2. zadavanje naredba računalu pritiskom na određenu tipku

6.2.2.3. razlikuju se po broju tipaka i obliku

6.2.2.4. povezivanje s računalom

6.2.2.4.1. kabelom i priključkom na posebnu priključnicu

6.2.2.4.2. bežično

6.2.3. skener

6.2.3.1. uređaj namijenjen unosu slike s papira u računalo

6.2.3.2. ukupan broj piksela naziva se razlučivost ili rezolucija

6.2.3.2.1. mjera za razlučivost je broj piksela po jedinici duljine

6.2.3.3. vrste skenera

6.2.3.3.1. ručni skener

6.2.3.3.2. stalni skener

6.2.3.3.3. rotacijski skener

6.2.3.3.4. skener za reljefne predloške

6.2.4. digitalni fotoaparat i kamera

6.2.4.1. digitalizira sliku okoline

6.2.4.2. kvaliteta slike ovisi o razlučivosti aparata

6.2.4.2.1. mjeri se megapikselima

6.2.4.2.2. optički i digitalno povećanje (zoom)

6.2.4.3. mogućnost snimanja kratkih filmova

6.2.5. mikrofon

6.2.5.1. produciranje zvučnih zapisa

6.2.5.2. spaja se preko zvučne kartice

6.2.5.3. uz pomoć sklopova analogni signal pretvara se u digitalni

6.2.5.4. formati pohrane

6.2.5.4.1. Mp3, aac,wma - sadržavaju sažete vrijednosti

6.2.5.4.2. Wav- ne sažima

6.3. još neki ulazni uređaji

6.3.1. osjetilna ploha

6.3.2. grafička ploča

6.3.3. touch screen

7. Izlazni uređaji

7.1. monitor

7.1.1. namijenjen interaktivnom prikazivanju rada računala

7.1.2. sliku na zaslonu stvara niz točkica (piksela)

7.1.3. razlučivost

7.1.3.1. ukupan broj točkica po dužini i širini ekrena

7.1.4. povezuje se pomoću grafičke kartice koja digitalne podatke pretvara u oblik prihvatljiv monitoru

7.1.5. vrste monitora

7.1.5.1. CRT

7.1.5.1.1. monitori s kotodnom cijevi

7.1.5.2. LCD

7.1.5.2.1. danas se najviše koriste

7.1.5.2.2. slike stvaraju pomoću tekućih kristala

7.1.5.2.3. promjenama električnih napona mijenja se struktura tekućeg kristala koji tada više ili manje popušta svjetlost

7.2. pisač

7.2.1. uređaj koji omogućuje ispis na papiru

7.2.2. razlikuju se po načinu ostavljanja traga na papiru

7.2.3. karakteristike

7.2.3.1. brzina ispisa

7.2.3.2. veličina papira

7.2.3.3. razlučivost

7.2.4. brzina se mjeri maksimalnim brojem znakova koje pisač može otisnuti u sekundi i označava se sa cps

7.2.5. osnovni tipovi pisača

7.2.5.1. matrični ili iglični

7.2.5.1.1. trag ostavljaju iglice

7.2.5.1.2. otisak nije kvalitetan, bučni su i spori

7.2.5.1.3. termalni

7.2.6. stranični pisači

7.2.6.1. rad se zasniva na elektrofotografskom postopku

7.2.7. osnovne vrste papira

7.2.7.1. pojedinačni - standarni listovi

7.2.7.2. beskonačni

7.3. Crtač

7.3.1. uređaj namijenjen crtanju složenih slika

7.3.2. razlika

7.3.2.1. nepomični papir

7.3.2.2. pomični papir

7.4. zvučnici i slušalice

7.4.1. uređaji za reprodukciju zvučnih zapisa

7.4.2. spajaju se na zvučnu karticu

8. Vanjske memorije

8.1. jedinice za trajno čuvanje podataka

8.2. tipovi vanjske memorije

8.2.1. magnetske

8.2.1.1. svojstvo trajnog magnetiziranja

8.2.1.2. podaci se mogu višekratno pisati

8.2.1.3. najvažniji je "predstavnik" tvrdi disk

8.2.1.3.1. smješten u kućištu računala

8.2.1.3.2. nekoliko ploča premazanih tankim slojem magnetskoga materijala koje su zatvorene unutar posebnog kućišta

8.2.1.3.3. kapaciteti diska mjere se u GB i TB

8.2.1.3.4. svaka ploča dijeli se na staze i sektore

8.2.1.4. podjela na logičke diskove - particije

8.2.2. optičke

8.2.2.1. plastični diskovi presvučeni tankim slojem reflektirajučega materijala

8.2.2.2. za čitanje podataka neophodan je čitač, a za pisanje podataka na CD ili DVD potreban je snimač koji nazivamo pržilica

8.2.2.3. podaci su zapisani spiralno od središta prema obodu diska

8.2.2.4. vrste sa obzirom na zapisivanje podataka

8.2.2.4.1. tvornički tiskani koje možemo samo čitati (ROM)

8.2.2.4.2. mediji na koje podatke možemo zapisivati sve dok se ne napune (R)

8.2.2.4.3. mediji na koje višekratno možemo zapisati podatke (RW)

8.2.3. poluvodičke

8.2.3.1. memorijska kartica

8.2.3.1.1. u digitalnim fotoaparatima i mobitelima

8.2.3.2. memorijski ključić

8.2.3.2.1. male dimenzije

8.2.3.2.2. pouzdano spremanje podataka

8.2.3.2.3. velika brzina pristupa podataka

9. računalni programi

9.1. skup svih programa instaliranih na računalu

9.2. podjela programa

9.2.1. uslužni programi

9.2.1.1. obavljaju operacije koje podrazumijevamo same po sebi: kopiranje, pokretanje programa, prikazivanje sadržaja ekrana

9.2.2. primijenski programi

9.2.2.1. imaju specijaliziranu namjenu. obrada teksta, pregledavanje mrežnih stranica, crtanje i obrada slike, reprodukcija, zabava...

9.3. program može biti kratak ili vrlo složen s velikim brojem mogućnosti - programski paket

9.4. operacijski sustav

9.4.1. skup programa koji upravlja radom pojedinih dijelova računala i omogućuje njihovu uporabu

9.4.2. vrste operacijskih sustava

9.4.2.1. s tekstualnim korisničkim sučeljem

9.4.2.2. s grafičkim sučeljem

10. Primijenski programi

10.1. programi koji računalo pretvaraju u pomagalo i olakšavaju nam svakodnevne potrebe

10.2. primjenski programi

10.2.1. imaju specijaliziranu namjenu: obrada teksta, pregledavanje mrežnih stranica, crtanje i obrada slike ....

10.3. licenciranje programa

10.3.1. licencom su određena prava i obveze korisnika programa prema vlasniku programa

10.3.2. besplatni

10.3.2.1. možemo ih dobiti na promotivnom CD-u ili DVD-u s interneta

10.3.3. programi s ograničenim načinom uporabe

10.3.3.1. potpuni program ali na probni rok

10.3.4. demoprogrami

10.3.4.1. najčešće besplatni

10.3.4.2. nude dio funkcionalnosti

10.3.5. komercijalni programi

10.3.5.1. kupuju se

10.3.6. program otvorenog koda

10.3.6.1. besplatni i slobodni za bilo koju uslugu obuhvaćenu licencom

10.4. instaliranje programa

10.4.1. koristimo instalacijski program

10.4.2. automatiziran postupak uz parametre:

10.4.2.1. lokacija gdje želimo instalirati

10.4.2.2. automatsko stvaranje prečaca na radnoj plohi

10.4.2.3. prihvaćanje licence

10.4.2.4. instaliranje komercijalnog softvera koji nismo nabavili zakonitim putem je krađa

10.5. održavanje programa

10.5.1. program treba ažurirati

10.6. deinstaliranje programa

10.6.1. programe koje ne koristimo treba maknuti kako ne bi nepotrebno zauzimali prostor na vanjskoj memoriji