Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UGLJIK by Mind Map: UGLJIK

1. OPĆENITO

1.1. nemetal, može se naći u elementarnom stanju: dijamant i grafit

1.2. uglavnom u spojevima: KARBONATI --> grade gorske lance vapnenca i dolomita FOSILNA GORIVA --> nafta, ugljen i zemni plin

1.3. gustoća: 2.26 g/cm3 temp. tališta: 3526.85 C temp. vrelišta: 4826.85 C elektronegativnost: 2.55 energija ionizacije: 1086.46 kJ/mol

2. gradi više spojeva nego svi ostali kemijski elementi --> ugljikovi atomi međusobno su vezani u spojevima jednostrukim, dvostrukim i trostrukim kovalentnim vezama na različite načine u dugačke lance i prstenove --> organski spojevi

3. ALOTROPSKE MODIFIKACIJE

3.1. GRAFIT

3.1.1. čvrsta tvar sivo-crne boje, mekan je i mastan na opip, blagi metalni sjaj, dobar vodič topline i električne energije, visoka vatrostalnost

3.2. FULEREN

3.2.1. kuglasta ili cjevasta šuplja molekula, pravilan poliedar, sastoji se od 60 ugljikovih atoma, supervodič, katalizator i prijenosnik ljekovitih tvari

3.3. DIJAMANT

3.3.1. bezbojan i proziran kristal, najtvrđi je mineral u prirodi, ne provodi električnu struju, ali je dobar vodič topline

4. UGLJIKOV DIOKSID

4.1. ugljikov (IV) oksid, CO2, bez boje, okusa, mirisa, ne gori i ne podržava gorenje, nije otrovan, no u većim količinama izaziva gušenja --> plin zagušljivac, produkt disanja, alkoholnog vrenja i truljenja organskih tvari

5. UGLJIKOV MONOKSID

5.1. ugljikov (II) oksid, CO, plin bez boje, okusa i mirisa, vrlo je otrovan, neutralan oksid, slabo topljiv u vodi, gori plavičastim plamenom, jak krvni otrov, uzrok čestih trovanja zbog prevelike količine koja nastaje zbog nedostatka provjetravanja prostorija u kojima gori plin, u plinskim štednjacima, plinskim bojlerima ili zbog neispravnih plinskih instalacija