Tanulásmódszertan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanulásmódszertan by Mind Map: Tanulásmódszertan

1. Időgazdálkodás

1.1. SMART-modell

1.2. Pomodoro technika

1.2.1. 25 perc

1.3. Teendő lista

1.4. Időmenedzsment elemei

1.4.1. Célkitűzés

1.4.2. Feladatlisták állítása

1.4.3. Tevékenységek priorizálása

1.4.4. Tervezés, napirend készítés

1.4.5. Zavaró tényezők kiiktatása

1.4.6. Halogatás elkerülése

1.4.7. Koncentrálás

2. Célja

2.1. Hatékony tanulási szokásrendszer kialakítása

2.1.1. a tanuláshoz való viszony (motiváltság, a tanulás öröme)

2.1.2. a tanulási szokások, a hatékony tanulási technikák, módszerek ismerete

2.1.3. a tanuláshoz szükséges alapképességek megléte és fejlődése

3. Feltételei

3.1. Külső feltételei

3.1.1. Körülmények

3.1.2. Időbeosztás

3.1.2.1. Hosszú távú tervezés

3.1.2.2. Rövid távú tervezés

3.2. Belső feltételei

3.2.1. Kognitív folyamatok

3.2.2. Aktuális állapot

3.2.2.1. Kipihent

3.2.2.2. Motivált

3.2.2.3. Ráhangolt

3.2.2.4. Jó fizikai állapot

3.2.3. Tanulói önkép

3.2.4. Módszerek

4. Tanulási módszerek

4.1. RJR

4.1.1. R-ráhangolódás

4.1.2. J-jelentésteremtés

4.1.3. R-reflektálás

4.2. Murder

4.2.1. Mood-motiválás

4.2.2. Undertand-megértés

4.2.3. Recall-felidézés

4.2.4. Digest-feldolgozás

4.2.5. Expanding-önvizsgálat

4.2.6. Reviewing-áttekintés

4.3. SQ4R

4.3.1. Scan-előzetes áttekintés

4.3.2. Query-kérdezés

4.3.3. Read-olvasás

4.3.4. Reflect-átgondolás

4.3.5. Recite-felidézés

4.3.6. Review-ismételt áttekintés

4.4. PQ4R

4.4.1. Preview - áttekintés

4.4.2. Question - kérdés

4.4.3. Read – olvasás

4.4.4. Reflect - Tükrözés

4.4.5. Recite - Felmondás

4.4.6. Review - Összegzés

4.5. PQRST

4.5.1. Preview - áttekintés

4.5.2. Question - kérdés

4.5.3. Read – olvasás

4.5.4. Self-recitation - felmondás

4.5.5. Test - ellenőrzés

5. Tanulási típusok

5.1. A

5.1.1. Auditív

5.1.2. Vizuális

5.1.3. Mozgásos

5.1.4. Társas

5.1.5. Egyedül

5.1.6. Impulzív

5.1.7. Mechanikus

5.2. B

5.2.1. Felfedező

5.2.2. Gondolkodó

5.2.3. Döntéshozó

5.2.4. Cselekvő

6. Dolgozat írás

6.1. Típusai

6.1.1. Szemináriumi dolgozat

6.1.2. Házi dolgozat/esszé

6.1.3. Szakdolgozat/TDK dolgozat

6.2. Lépései

6.2.1. Témaválasztás

6.2.2. Anyaggyűjtés

6.2.3. Jegyzetelés

6.2.4. Kutatás

6.2.5. Vázlatkészítés

6.2.6. Formába öntés

6.3. Betartandó szabályok

6.3.1. Határidő

6.3.2. Terjedelmi követelmények, beadási forma

6.3.3. Felhasználandó irodalom

7. Meghatározás

7.1. Felkészít a tanulásra

7.2. Konstruktív életvezetés

8. Grafikus szervező

8.1. Pókhálóábra

8.2. Fürtábra

8.3. Folyamatábra

8.4. Rokonsági háló

8.5. Körkörösség

9. Szorongás, vizsgadrukk

9.1. Tesztszorongás

9.1.1. Tesztaggodalom

9.1.2. Teszt-emocionalitás

9.2. Sikerorientált

9.3. Kudarckerülő

10. Motiváció

10.1. Maslow modell

10.2. Fajtái

10.2.1. Elsődleges/Primér

10.2.2. Másodlagos/Szekunder

10.3. Folyamata

10.3.1. Szükségletek

10.3.2. Késztetés a szükségletek kielégítésére

10.3.3. Motivált magatartás

11. Memória

11.1. Mnemotechnika

11.2. Emlékezet tárai

11.2.1. Hosszú távú memória

11.2.2. Explicit memória

11.2.3. Implicit memória

12. Hatékony vázlat és jegyzet készítés

12.1. Passzív jegyzetelés

12.2. Aktív jegyzetelés

12.3. Cornell módszert