ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ: by Mind Map: ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ:

1. носять вольовий характер

2. встановлюються або санкціонуються державою

3. їх реалізація забезпечується державним примусом

4. виступають як модель поведінки для учасників відповідних управлінських відносин

5. є загальнообов’язковими до виконання

6. мають відповідну правову форму