CABARAN UTAMA MENCAPAI KELESTARIAN BANDAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CABARAN UTAMA MENCAPAI KELESTARIAN BANDAR by Mind Map: CABARAN UTAMA MENCAPAI KELESTARIAN BANDAR

1. Sosial

1.1. Kemiskinan bandar

1.1.1. Kekurangan zat makanan

1.1.2. Penyakit

1.1.3. Kelaparan

1.2. Kematian bayi

1.3. Keganasan sosial

1.4. Jenayah seksual

1.5. Corak pembangunan berbeza dan sistem tidak cekap

1.5.1. Faktor sejarah

1.5.2. Institusi

1.5.3. Tanah

2. Ekonomi

2.1. Perlu menyokong aktiviti ekonomi

2.2. Penyediaan perkhidmatan bandar

2.2.1. Kitar semula

2.2.2. Lampu jalan

2.3. Kekurangan bahan

2.4. Kekurangan sumber kewangan

2.5. Penyusunan semula ekonomi

2.5.1. Kehilangan industri utama

2.5.2. Identiti ekonomi

3. Persekitaran

3.1. Pembebasan gas rumah hijau

3.1.1. Kesan terhadap iklim dunia

3.2. Perubahan iklim dalam kehidupan

3.2.1. Pencemaran alam sekitar

3.2.2. Kekurangan perkhidmatan di sesuatu tempat

3.2.2.1. Banjir

3.2.2.2. Gempa bumi

3.2.3. Kehilangan tanah pertanian

3.2.4. Pengurusan sumber

3.3. Pembangunan pembandaran dan industri yang pesat

3.3.1. Tidak tersusun

3.3.2. Kesan terhadap persekitaran

4. Akses kepada utiliti dan infrastruktur asas

4.1. Sumber air terhad

4.1.1. Hanya 50% isi rumah mempunyai paip air ke rumah mereka (Arimah 2005)

4.1.2. Di India, 35 bandar pusat yang mewakili 15% hanya dibekalkan air 7 jam sehari (Nickson & Franceys 2003)

4.2. Elektrik, Pengumpulan sanitasi, Sampah

4.2.1. Pencemaran alam sekitar

4.2.1.1. Penggunaan tanah terbuka

4.3. Sebab

4.3.1. Kekurangan bahan

4.3.2. Kekurangan kewangan

4.3.3. Sumber manusia

5. Bentuk bandar & ruang pembangunan

5.1. Dipengaruhi oleh

5.1.1. Alam sekitar

5.1.2. Ekonomi

5.1.3. Sosial

5.2. Pertumbuhan bandar pesat dan dinamik

5.3. Pembangunan semula

5.4. Sokongan kewangan dan teknikal

6. Tadbir urus pelbagai & pembangunan institusi

6.1. Subsidari

6.2. Kecekapan & koordinasi antara kerajaan

6.3. Pertimbangan terhadap kesan perancangan strategik

6.4. Menyediakan persepektif strategik

6.5. Memastikan tadbir urus inklusif dab responsif

6.6. Pemerintahan mendatar

6.6.1. Transnational

6.6.2. Intra bandar

6.6.3. Corak pemerintah