Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rus dili by Mind Map: Rus dili

1. Danışıq

1.1. Conversationlara qatılmaq

1.2. Öz başına mətn danışmaq emosiya ilə

1.3. Partnerlə danışmaq

2. Oxu

2.1. Məqalə oxumaq.

2.2. Nağıl oxumaq

2.3. Frazeoloji birləşmələr əzbərləmək

3. Dinləmə

3.1. Film izləmək

3.2. Mahnıya qulaq asmaq

4. Yazı

4.1. Esse yazmaq

4.2. Messencerdə botla danışmaq

5. Qrammatika

5.1. Master N1 rus dili kitabını oxumaq

5.1.1. Testləri işləmək

5.1.2. Qaydaları əzbərləmək

5.1.3. Sinonimləri əzbərləmək

5.1.4. Antonimləri əzbərləmək