Formálsi szövegek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formálsi szövegek by Mind Map: Formálsi szövegek

1. Hivatalos és tudományos stílusrészleg

1.1. Sajátos fordulatok, esetleg körülményes szerkezetek, idegenszó- és szakszóhasználat jellemzik

1.2. A tudományos stílusréteg jellegzetessége az egyértelmű terminológia, az értelmi jellegű kifejezésmód túlsúlya (ezáltal az érzelmi hatású, expresszív nyelvi elemek kerülése), lehetőség szerint a választékos megfogalmazásmód

2. Hivatalos levél

3. Önéletrajz

4. Motivációs levél

5. Tudományos dolgozat

6. Esszé

7. Kiosztmány és feladatlap