TEORI KONFLIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORI KONFLIK by Mind Map: TEORI KONFLIK

1. Dasar Pertanian Negara Ketiga

1.1. bertujuan untuk

2. Wawasan 2020

2.1. diadakan pada tahun

3. Dasar Pendidikan Kebangsaan

3.1. Strategik pelaksanaan • Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama • Mengadakan kurikulum yang sama bagi semua jenis sekolah • Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama • Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan • Meningkatkan mutu pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. • Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun • Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu