การใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ by Mind Map: การใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ

1. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

1.1. google

1.2. brin

1.3. yahoo

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานต่างๆ

2.1. website

3. การอ่านข่าว

3.1. สามารถอ่านข่าวต่างๆจากทุกมุมโลก

4. การอ่านหนังสือวารสารและนิติยสาร

4.1. time

4.2. max

5. การส่งการ์อวยพรและข้อความให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

5.1. ผู้ใช้สามารถส่งการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาศต่างๆให้กับผู้คนที่ผู้ใช้รู้จัก

6. การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด

6.1. อินเทอร์มีห้องสมุดออนไลน์ต่างๆค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัด

7. การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

7.1. microsoft

7.2. mcafee

7.3. sysnemtec

8. การซื้อสินค้าและบริการ

8.1. บนอินเทอร์เน็ตมีบริการซื้อขายสินค้าโดยผู้ใช้สามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆ

9. การดูโทรทัศน์และฟังเพลง

9.1. ผู้ใช้สามารถดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือดูรายการถ่ายทอดสดของสถานีต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องใช้บริการได้รับความสะดวกได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ต

10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

10.1. ผู้ใช้สามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรนิกส์หรืออีเมลกับผู้ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตคนอื่นๆ

11. การเล่นเกม

11.1. บนอินทอร์เน็ตมีเกมออนไลน์เพื่อความบันเทิงและฝึกทักษะทางสมอง เช่นเกมเพื่อการฝึกษา เกมแนวไขปริศนา

12. การสนทนาออนไลน์

12.1. การติดต่อสื่อสารแบบทันทีทันใดอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

13. การเรียนทางไกล

13.1. ปัจจุบันมีมหาวิลัยต่างๆมีหลักสูตรการเรียนแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14. การหางานทำบนอินเทอร์เน็ต

14.1. มีเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้บริการจัดหางานผ่านทางบริการบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก

15. การวางแผนการเดินทาง

15.1. การสำรองที่พัก และการซื้อตั๋วโดยสารเมื่อผู้ใช้ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

16. การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต

16.1. เว็บไซต์จำนวนมากให้บริการค้นหาที่อยู่และเบอร์ศัพท์ของบุคคล องค์การ บริษัท

17. การรายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ

17.1. มีเว็บไซต์ต่างๆ ให้บริการสอบถามและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโดยมีความสามารถในการรายงาน

18. การแสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์

18.1. สามารถค้นหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนน แผนที่ จำนวนไมล์หรือกิโลเมตร

19. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุน

19.1. ผู้ชอบซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สามารถหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของดรรชนีตลาดหลักทรัพย์หรือข้อความเคลื่อนไหวของบริษัทต่างๆ