การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ

1. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

1.1. google

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานต่างๆ

2.1. เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์การ

3. การอ่านข่าว

3.1. ที่ให้บริการข่าวบนอินเทอร์เน็ต

4. การอ่านหนังสือวารสารและนิตยสาร

4.1. จำนวนมากจัดทำนิตยสารออน์ไลน์

5. การส่งการ์ดอวยพรและข้อควมให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

5.1. การส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการบนอินเทอร์เน็ตวึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

6. การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด

6.1. Library online

7. การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

7.1. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหล่านั้นมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

8. การซื้อสินค้าและบริการ

8.1. LAZADA Shopee

9. การดูโทรทัศน์และฟังเพลง

9.1. ทำให้ผู้ที่ต้องการได้นับความสะดวกทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเข้าถึงบนอินเทอร์เน็ต

10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

10.1. ผู้ใช้สามารถรับ-ส่งจดหมายอินเทอร์เน็ต

11. การเล่นเกมส์

11.1. เพื่อความบันเทิงและฝึกทักษะทางสมอง

12. การสนทนาออนไลน์

12.1. Facebook

13. การเรียนทางไกล

13.1. โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในชั้นเรียน

14. การหางานทำบนอินเทอร์เน็ต

14.1. โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงานในบริษัทต่างๆ

15. การวางแผนการเดินทาง

15.1. ซื้อตั๋วโดยสารเมื่อผู้ใช้ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

16. การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต

16.1. เพียงแค่ป้อนข้อมูลบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา

17. การรายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ

17.1. มีเว็บไซด์ต่างๆให้บริการพยากรสภาพภูมิอากาศ

18. การแสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์

18.1. ผู้ใช้สามารถค้นหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนและแผนที่จำนวนไมล์หรือกิโลเมตร

19. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุน

19.1. ตลาดหลักทรัพย์ได้จากเว็บไซด์