Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΤΚΙΚΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΤΚΙΚΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ by Mind Map: Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΤΚΙΚΕΣ  ΛΟΓΩ COVID-19 ΚΑΙ Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1.1.1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.2.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.2.2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ

1.2.3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

1.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.1. ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1.1. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

2.1.1.1. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

2.1.1.1.1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΟΣΤΑΣΕΩΣ

2.1.2. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ;

2.1.2.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1.2.2. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2.1.3. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ;

2.1.4. ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ;

3. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.1. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19;

3.1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

3.1.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

3.1.2.1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

3.1.2.1.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΓΩΓΗ)

3.1.2.1.2. ΧΡΗΣΗ PUZZLES

3.1.2.1.3. ΧΡΗΣΗ QUIZES

3.1.3. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3.1.3.1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

3.1.3.2. ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

3.1.3.3. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

3.1.3.4. ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

3.1.3.5. ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

3.2. ΠΟΙΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ;

3.2.1. ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3.2.1.1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3.2.1.2. ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ

3.2.1.3. ΣΥΓΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ