PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERLEMBAGAAN MALAYSIA by Mind Map: PERLEMBAGAAN MALAYSIA

1. DEFINISI

2. suatu kumpulan undang- undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintahan sebuah negara itu mesti dijalankan.

3. merupakan undang-undang dasar/asas yang menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sudah ada atau yang bakal digubal

4. menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah

5. mengandungi satu set hak, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autoriti awam dalam sesebuah negara, dan antara autoriti awam dengan rakyat

6. TUJUAN PERLEMABAGAAN

7. Menjamin keutuhan dan kedaulatan negara

8. Sebagai rujukan

9. Mewujudkan kestabilan negara

10. Mengawal perjalanan kerajaan

11. Mengekalkan keamanan

12. Menjamin keamanan sesebuah negara

13. JENIS-JENIS PERLEMBAGAAN

14. Perlembagaan panjang dan pendek

15. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis

16. Perlembagaan Berparlimen dan Berpresiden

17. Perlembagaan ketat (Rigid) dan Longgar (flexible)

18. Perlembagaan Bersekutu dan Tidak Bersekutu

19. SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA

20. Kronologi - 1874- Malayan Union (sebelum 1948) - selepas 1948 (Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu/ PTM) - Perlembagaan sekarang diasaskan daripada PTM

21. Tujuan Perlembagaan PTM - menyatukan negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri selat. - ke arah satu persekutuan yang mempunyai satu kerajaan pusat yang kuat

22. CIRI-CIRI ASAS PERLEMBAGAAN MALAYSIA

23. dikuatkuasa pada 16 September 1963

24. mengandungi - 15 bahagian - 183 perkara - 13 jadual

25. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

26. I- Negeri-negri, agama dan undang-undang bagi persekutuan 1 - 4

27. II- Kebebasan asasi 5 – 13

28. III- Kewarganegaraan 14- 31

29. IV- Persekutuan 32 -69

30. V- Negeri-negeri 70-72

31. VI- Perhubungan antara Persekutuan dengan negeri- negeri 73- 95E

32. VII- Peruntukan-Peruntukan Kewangan 96-112E

33. VIII- Pilihanraya 113-120

34. IX – Penghakiman 121-131A

35. X - Perkhidmatan Awam 132 -148

36. XI - Kuasa-kuasa khas menentang perbuatan subversif dan kuasa-kuasa darurat 149-151

37. XII - Am dan pelbagai 152-160

38. XIIA- Perlindungan tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak 161-161H

39. XIII - Peruntukan sementara dan Peralihan 162-180

40. XIV - Pengecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya 181

41. XV - Tindakan undang-undang terhadap Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-raja 182-183

42. JADUAL DI DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA

43. ~Satu - Sumpah bagi pemohon-pemohon untuk pendaftaran dan masukan ~Dua - Kuasa Eksekutif Persekutuan ~Tiga - Pemilihan Yang Di Pertuan Agong dan Timbalan Kepala Utama Negara ~Empat – Sumpah jawatan bagi Yang Di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang Di-Pertuan Agong. ~Lima - Majlis Raja-Raja ~Enam - Bentuk sumpah dan ikrar ~Tujuh - Pemilihan dan Persaraan ahli-ahli dewan negara ~Lapan – Peruntukan yang akan dimasukkan dalam Perlembagaan- Perlembagaan Negeri Sembilan - Senarai perundangan Sepuluh - Pemberian dan sumber-sumber hasil yang diserah hak kepada negeri. Sebelas - Peruntukan bagi ordinan pentafsiran dan Fasal-Fasal Am, 1948 (Ordinan Malayan Union No. 7 Tahun 1948), dipakai bagi pentafsiran perlembagaan Dua belas - dimansuhkan Tiga belas - Peruntukan-peruntukan berhubung dengan persempadanan bahagian pilihanraya

44. PINDAAN PERLEMBAGAAN

45. mendapat sokongan majoriti

46. mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga dikedua-dua majlis dewan

47. UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA

48. a) Pemerintahan Beraja (Raja Berpelembagaan)

49. b) Agama Islam

50. c) Bahasa Melayu

51. d) Kedudukan istimewa orang Melayu

52. PERANAN UNSUR TRADISI

53. Perlu bagi mengekalkan kekuasaan orang-orang Melayu dan masyarakat bumiputera daripada terus terhakis akibat kesan dasar pemerintahan British.

54. Unsur tradisi hadir di dalam perlembagaan sebagai alat menstabilkan negara dari sebarang ancaman oleh perkara yang tidak sewajarnya dilakukan oleh rakyat

55. Unsur tradisi juga dikenali sebagai isu-isu sensitif yang telah diberi hak dalam perlembagaan untuk tidak dipersoalkan lagi. Perkara ini terkandung di dalam akta hasutan 1948, Perkara 10 Perlembagaan (pindaan), Fasal 14.