PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA by Mind Map: PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA

1. DEMOKRASI BERPARLIMEN

1.1. Mengadakan pilihanraya umum setiap 5 tahun sekali.

1.2. Pemilihan pemimpin oleh rakyat berdasarkan undi majoriti.

1.3. Dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang bersifat berkecuali.

2. RAJA BERPELEMBAGAAN

2.1. Raja sebagai ketua negara Malaysia dan digelar DYM Yang Di-Pertuan Agong.

2.2. Dinamakan Raja Berpelembagaan kerana baginda menjalankan kuasa mengikut apa yang diperuntukkan oleh pelembagaan.

2.3. Kuasa dipegang berdasarkan pergiliran bukannya warisan.

2.4. Semua keputusan berdasarkan nasihat Perdana Menteri dan Kabinet.

2.5. Hanya beberapa perkara sahaja ikut budi bicara baginda: 1. Melantik PM. 2.Tidak setuju akan pembubaran Parlimen 3.Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja.

2.6. YDA sebagai ketua agama islam bagi Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak.

3. MAJLIS RAJA-RAJA

3.1. Mengandungi Raja-Raja dan Yang Di-Pertuan Negeri bagi negeri yang tidak mempunyai negeri.

3.2. Bertujuan menyatupadukan Raja-Raja dan membincangkan kepentingan mereka , orang melayu dan negara.

3.3. Mengadakan hubungan yang rapat antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri

3.4. Tugas utama: Melantik Yang Di-Pertuan Agong.

4. DOKTRIN PENGASINGAN KUASA

4.1. Parlimen (legislatif) -membuat undang-undang

4.2. Eksekutif (pemerintahan) -berfungsi dlm hal-ehwal pemerintahan

4.3. Kehakiman (judisiari) -menjalankan kuasa kehakiman