Bài 21: Quy luật địa đới và Quy luật phi địa đới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 21: Quy luật địa đới và Quy luật phi địa đới by Mind Map: Bài 21: Quy luật địa đới và Quy luật phi địa đới

1. Quy luật địa đới

1.1. Khái niệm

1.1.1. Sự thay đổi có quy luật của các thành phần,cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

1.1.2. Nguyên nhân : dạng hình cầu của trái đất và bức xạ mặt trời .

1.1.3. Bức xạ mặt trời là nguồn gốc và động lực của nhiều hiện tượng, quá trình tự nhiên.

1.1.4. Phân bố theo đới của bức xạ mặt trời tạo ra quy luật địa đới.

1.2. Sự phân bố các vòng đai trên trái đất

1.2.1. Vòng đai nóng nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm +20 độ C của 2 bán cầu

1.2.2. 2 vòng đai ôn hòa ở 2 bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt +20 độ C và +10 độ C của tháng nóng nhất.

1.2.3. 2 vòng đai lạnh vĩ độ cận cực của 2 bán cầu, giữa +10 độ C và 0 độ C trong tháng nóng nhất.

1.2.4. 2 vòng đai băng giá vĩnh cửu quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ C.

1.3. Biểu hiện

1.3.1. Các đới khí hậu

1.3.1.1. Đới khí hậu cực

1.3.1.2. Đới khí hậu cận cực

1.3.1.3. Đới khí hậu ôn đới

1.3.1.4. Đới khí hậu cận nhiệt

1.3.1.5. Đới khí hậu nhiệt đới

1.3.1.6. Đới khí hậu cận xích đạo

1.3.1.7. Đới khí hậu xích đạo

1.3.2. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất

1.3.3. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật

1.3.4. Các kiểu thảm thực vật

1.3.5. Các nhóm đất

2. Quy luật phi địa đới

2.1. Khái niệm

2.1.1. Quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới

2.1.2. Nguyên nhân: nguồn năng lượng bên trong trái đất

2.2. Biểu hiện

2.2.1. Quy luật đai cao

2.2.1.1. Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao

2.2.1.2. Nguyên nhân: giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao và thay đổi mưa ẩm ở miền núi

2.2.1.3. Biểu hiện: phân bố các vành đai và thực vật theo độ cao

2.2.2. Quy luật địa ô

2.2.2.1. Thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí theo kinh độ

2.2.2.2. Nguyên nhân

2.2.2.2.1. Sự phân bố biển , đất liền và đại dương

2.2.2.2.2. Các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến

2.2.2.3. Biểu hiện: thay đổi các kiểm thảm thực vật theo kinh độ