Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму by Mind Map: Структури клітин, які забезпечують   процеси метаболізму

1. Всі частини клітини пов’язані між собою структурно й функціонально і спільно здійснюють різні етапи процесів метаболізму.

1.1. Плазматична мембрана: 1.забезпечує розподіл речовин між внутрішньоклітинним та позаклітинним середовищем

1.1.1. 2.здійснює вибіркове надходження молекул до клітини та з клітини (глюкози, амінокислот, жирних кислот йонів та ін.) за допомогою дифузії, в напрямку меншої концентрації

1.1.1.1. 3.здійснює вибіркове надходження молекул до клітини за допомогою активного транспорту, прикладом якого є натрій-калієвий насос

1.1.1.1.1. 4.здійснює вибіркове надходження молекул до клітини за допомогою екзоцитозу та ендоцитозу

1.2. Клітинна стінка:

1.2.1. 1.рух води та мінеральних солей, проникність клітинних стінок рослин проявляється в явищах плазмолізу і деплазмолізу

1.3. Цитоплазма:

1.3.1. забезпечує взаємодію ядра й органел, є середовищем для хімічних реакцій, регулює швидкість біохімічних процесів, виконує транспортну функцію.

1.4. Ендоплазматична сітка:

1.4.1. 1.здійснює реакції, які пов’язані із синтезом білків, вуглеводів, жирів

1.4.1.1. 2.сприяє переносу та циркуляції поживних речовин у клітині, транспортує макромолекули у різні ділянки клітини (лізосоми, апарат Гольджі);

1.5. Ядро

1.6. Рибосоми:

1.6.1. 1.здійснюють синтез білкових молекул (збирання з амінокислот)

1.7. Мітохондрії

1.7.1. окиснюють органічні речовини (у матриксі працюють ферменти, що беруть участь у циклі Кребса й окисненні жирних кислот); забезпечують клітину енергією; синтезують білки мітохондрій

1.8. Хлоропласти

1.8.1. здійснюють фотосинтез — синтезують органічні речовини з неорганічних, використовуючи світлову енергію Сонця; синтезують білки хлоропластів; хромопласти: накопичують пігменти; лейкопласти запасають поживні речовини — крохмаль, білки, жири

1.9. Комплекс Гольджі:

1.9.1. здійснює транспорт і хімічне перетворення клітинних полімерів; з ЕПС до комплексу Гольджі транспортуються речовини, призначені для секреції; бере участь у транспорті ліпідів; формує лізосоми, в яких неактивні ферменти перетворюються на активні

1.10. Лізосоми:

1.10.1. здійснюють розщеплення білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ліпідів на амінокислоти, моносахариди, нуклеотиди, гліцерин і жирні кислоти; перетравлюють уміст вакуолі, а неперетравлені залишки виводять шляхом екзоцитозу; видаляють відмерлі органели

1.11. Вакуолі:

1.11.1. накопичують і зберігають продукти життєдіяльності клітини.

1.12. керує процесами у клітині, зберігає спадкову інформацію і передає її під час поділу клітини; в ядерці утворюються рибосоми