سفر حج

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
سفر حج by Mind Map: سفر حج

1. اقسام حج

1.1. حج اِفراد

1.1.1. وظیفه افراد ساکن مکه و نزدیک آن

1.2. حج قِران

1.2.1. وظیفه افراد ساکن مکه و نزدیک آن

1.3. حج تمتع

1.3.1. عمره تمتع

1.3.1.1. احرام

1.3.1.2. طواف

1.3.1.3. نماز طواف

1.3.1.4. سعی بین صفا و مروه

1.3.1.5. تقصیر

1.3.2. اصل حج تمتع (مناسک حج)

1.3.2.1. احرام

1.3.2.2. وقوف در عرفات

1.3.2.3. وقوف در مشعرالحرام

1.3.2.4. رمی جمره

1.3.2.5. قربانی

1.3.2.6. تقصیر

1.3.2.7. طواف

1.3.2.8. نماز در طواف

1.3.2.9. سعی بین صفا و مروه

1.3.2.10. طواف نساء

1.3.2.11. نماز طواف نساء

1.3.2.12. بیتوته در مِنا

1.3.2.13. رمی جمرات

2. فواید حج

2.1. یکی از ارکان اسلام است

2.2. یکی از انواع جهاد در راه خداست

2.3. دارای پاداش جزیل و اجر اخروی فراوان است

2.4. موجب اجتماع و پیوند مسلمانان از گوشه و کنار جهان می شود

2.5. نمایانگر حضور با عظمت و شکوه مسلمانان در یک مکان و بزرگداشت اسلام است

3. آثار ترک حج

3.1. آثار دنیوی

3.1.1. محروم شدن از خیر

3.1.2. بی نتیجه بودن کار های دنیوی

3.1.3. گرفتار شدن به عذاب و هلاکت

3.2. آثار اخروی

3.2.1. قرار گرفتن در صف کفار

3.2.2. یهودی یا مسیحی محشور شدن

3.2.3. محروم شدن از شفاعت پیامبر

3.2.4. کور محشور شدن در قیامت

3.2.5. زیان کاری

4. شرایط حاجی

4.1. اخلاص

4.2. ترک گناه و محرمات

4.3. دوری از مال حرام

4.3.1. امام باقر (ع) می فرمایند: خداوند حج و عمره ای را که با مال حرام انجام گیرد قبول نمی کند

5. اهمیت حج

5.1. نخستین مرکز عبادت برای همه روی زمین

5.2. هم مایه برکت است و هم عامل هدایت همه

5.3. نمایانگر نشانه های روشن الهی

5.3.1. مقام ابراهیم

5.3.2. حجر الاسود

6. آثار حج

6.1. آثار حج در قرآن

6.1.1. شهود منافع مختلف

6.1.2. قوام بخشی به امورات مردم

6.1.3. برکات فراوان

6.2. آثار دنیوی حج در روایات

6.2.1. تبادل فرهنگی و اقتصادی

6.2.2. محافظت مال و عیال

6.2.3. براورده شدن حاجات

6.2.4. فقر زدایی

6.2.5. افزایش رزق و روزی

6.2.6. بیمه سلامتی

6.3. آثار معنوی حج

6.3.1. رشد آگاهی و معرفت

6.3.2. گناه زدایی

6.3.3. بهشت رفتن

6.3.4. افزایش ایمان

6.3.5. آرامش روحی

6.3.6. رشد اخلاقی

6.3.7. دوری از دنیا

6.3.8. تقویت اعتقاد به امامت و ولایت

7. نکاتی درباره حج

7.1. از فروغ دین اسلام است

7.2. عبادتی واجب است

7.3. در شهر مکه انجام می شود

7.4. در قرآن سوره ای به نام حج وجود دارد

8. شروط وجوب حج

8.1. مسلمان بودن

8.2. بالغ و عاقل بودن

8.3. آزاد بودن

8.4. استطاعت

8.5. وقت حج