İlan: Ali Mehmet / Yaş: 28 + 7 / Tanı: Prematüre + ikiz eşi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlan: Ali Mehmet / Yaş: 28 + 7 / Tanı: Prematüre + ikiz eşi by Mind Map: İlan: Ali Mehmet /  Yaş: 28 + 7 / Tanı:  Prematüre + ikiz eşi

1. FİZİK MUAYENE Boy: 46cm Kilo: 2780gr persentil: 10 Genel durum: iyi paralizi yok, kızarıklık yok, vitallerinde ağladığı zamanlar herhangi bir yüksek ya da düşük değer yok

2. LAB BULGULARI Hematokrit: 27.1 K: 6.06 Ürik asit: 1.1 P: 6.82

3. SAĞLIĞIN ALGILANMASI: 25+4 haftalık prematüre olarak doğdu Order; 1-Devit 1*3 damla (oral) 2-K vit 1*0,5 mg (oral) 3-Ferrum 2*1 damla (oral) 4-Luminaletten 2*5 mg (oral) 5-Clexan 2*2 mg (subkutan

4. BESLENME: oral + emme (anne sütü ile) -kusma var-beslenirken bazen genzine kaçırıp öksürme var- yutma güçlüğü yok- iştah iyi - diş yok

5. BOŞALTIM: günlük 5-6 kez bez değişimi 1-2 kez gaita çıkışı gaita renk koku normal

6. AKTİVİTE-EGZERSİZ: solunum normal ağlama var-hapsurma var-refleksleri normal

7. UYKU VE İSTİRAHAT ŞEKLİ: yemeklerden sonra uyuyor- yemek saatine yakın uyanıyor-

8. BİLİŞSEL ALGILAMA: Piagete göre duyusal motor- göz damarları gelişmemiş- emme refleksi var- yutma var -öksürme var- diğer duyularında bi sıkıntı yok

9. ROL VE İLİŞKİ:çekirdek aile-anne(33)öğretmen-baba(40)serbest meslek-akraba evliliği yok-ilk bebekler

10. KENDİNİ ALGILAMA: Eriksona göre temel güvene karşı güvensizlik dönemi - anne ile etkilişimi var- anne kucağında emziriyor- kucağında uyutuyor-

11. CİNSELLİK VE ÜREME: Freuda göre oral dönem- anne sütü ile -biberon+anneyi emerek-emme refleksi var

12. STRESLE BAŞ ETME: clexan kullanan evdede kullanması gereken anne nasıl vurması gerektiğiyle ilgili endişeli bebek uyaranlara ağlayarak tepki veriyor-

13. İNANÇ VE DEĞERLER: bebekler ilk hallerine göre iyi büyüdükleri için anne şuan ki durumdan mutlu ve iyileşeceklerine inanıyor- herhangi bir geleneksel yöntem uygulamayacağını söyledi

14. STRESLE BAŞETMEDE YETERSİZLİK

15. BİREYİN BEDEN ISISINDEĞİŞİM RİSKİ

16. ASPİRASYON RİSKİ

17. KANAMA RİSKİ

18. BİLGİ EKSİKLİĞİ

19. GÖRMEDE DEĞİŞİKLİK