ORGANİK BİLEŞİKLER

Organik Bileşikler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORGANİK BİLEŞİKLER by Mind Map: ORGANİK BİLEŞİKLER

1. Karbonhidratlar

1.1. Monosakkaritler

1.1.1. 5 C'lular

1.1.1.1. riboz(RNA'nın şekeri)

1.1.1.2. deoksiriboz(DNA'nın şekeri)

1.1.2. 6 C'lular

1.1.2.1. glikoz

1.1.2.2. fruktoz

1.1.2.3. galaktoz

1.2. Disakkaritler

1.2.1. maltoz

1.2.2. sükroz

1.2.3. laktoz

1.3. Polisakkaritler

1.3.1. nişasta

1.3.2. glikojen

1.3.3. selüloz

1.3.4. kitin

2. Lipitler

2.1. Yağlar

2.1.1. Doymuş Yağlar

2.1.2. Doymamış Yağlar

2.2. Fosfolipitler

2.3. Steroitler

2.3.1. Kolesterol

2.3.2. Eşeysel Hormonlar

3. Proteinler

4. Enzimler

4.1. Basit Enzimler

4.2. Bileşik Enzimler

5. Hormonlar

6. Vitaminler

6.1. Yağda Çözünen Vitaminler

6.1.1. A

6.1.2. D

6.1.3. E

6.1.4. K

6.2. Suda Çözünen Vitaminler

6.2.1. B Grubu Vitaminleri

6.2.2. C Vitamini

7. Nükleik Asitler

7.1. DNA

7.2. RNA

7.2.1. mRNA

7.2.2. tRNA

7.2.3. rRNA

8. ATP(Adenozin Trifosfat)