juutalaisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
juutalaisuus by Mind Map: juutalaisuus

1. Jerusalemissa on edelleen jäänne sen Länsimuurista (=Itkumuuri), joka on pyhiinvaelluspaikka juutalaisille

2. uskomukset ja oppi

2.1. jumalakäsitys

2.1.1. monoteistinen uskonto eli uskotaan vain yhteen Jumalaan

2.1.2. Jumalan nimi on pyhä, jonka vuoksi sitä ei lausuta koskaan ääneen

2.1.2.1. Heprealainen Raamattu käyttää Jumalasta nelikirjaimista erisnimeä JHWH (=Jehova, Jahve)

2.2. pelastuskäsitys

2.2.1. Juutalaisuudessa yhdistetään pelastus Israelin kansan vapautumiseen eksiilistä, pakkosiirtolaisuudesta tai maanpaosta, ja paluuseen omaan maahansa

2.3. ihminen on pyhä ja arvokas, ja tarvitsee Jumalaa

2.4. ihmiskäsitys

2.4.1. ihminen on luotu Jumalan kuvaksi

2.4.2. ihmisessä vaikuttaa synti (= ihmisen eroa Jumalasta ja Jumalan tahdon rikkomista

3. pyhät tekstit

3.1. Juutalaisuuden pyhä kirja on heprealainen Raamattu, Tanak

3.1.1. "Tanak" nimen kolme konsonanttia kertovat kirjan osista; Toora (”Opetus”), Nevi’im (”Profeetat”) ja Ketuvim (”Kirjoitukset”)

3.1.1.1. Toora on näistä osista pyhin ja merkittävin ja sen pohjalta on muodostettu juutalaisen uskon perusta

3.1.2. Jumalan uskotaan ilmaisevan tahtonsa ihmisille kirjan kautta, jonka vuoksi kirjaa pidetään pyhänä

3.1.3. Kirja kertoo Israelin kansasta, sekä uskosta Jumalaan

3.1.4. Tanak koostuu 24 kirjasta

3.1.5. Vanhimmat kirjoitukset on kirjoitettu noin 900-luvulla eKr., ja kirjoituksia syntyi noin tuhannen vuoden ajan

4. etiikka

4.1. Juutalaisuus rakentuu Tooran käskyjen varaan

4.1.1. käskyt

4.1.1.1. kymmenen käskyä

4.1.1.2. käskyjä kokonaisuudessaan 613

4.1.1.3. käskyjen tarkoitus on ohjata ihmistä elämään hyvää elämää

4.1.2. kosher

4.1.2.1. tarkoittaa "sallittua"

4.1.2.2. Ehdottomasti kiellettyjä ovat sianliha ja veri

4.2. Juutalainen etiikka korostaa yhteisön ja perheen merkitystä

5. toiminta

5.1. riitit

5.1.1. sapatti

5.1.1.1. viikottainen lepopäivä, joka kestää perjantai-illasta lauantai-iltaan

5.1.1.2. ympärileikkaus

5.1.1.2.1. sillä poikalapsi liitetään Jumalan valittuun kansaan

5.1.1.3. tarkoituksena pyhittää perheelle ja Jumalalle

5.1.2. bar mitsva

5.1.2.1. juhla, jota vietetään, kun juutalainen poika saavuttaa 13 vuoden iän ja hän tulee uskonnollisesti täysi-ikäiseksi

5.1.3. bat mitsva

5.1.3.1. juhla, jota vietetään, kun juutalainen tyttö saavuttaa 12 vuoden iän ja hän tulee uskonnollisesti täysi-ikäiseksi

5.1.4. hanukka

5.1.4.1. juhla, jolloin muistellaan hetkeä vuonna 165 eKr. kun temppeli voitiin vihkiä uudelleen

6. yhteisö

6.1. rakennukset

6.1.1. synagogat

6.1.1.1. juutalaisten kokoontumis-, rukous- ja jumalanpalvelushuone

6.2. paikat

6.2.1. Jerusalem

6.2.1.1. Siellä sijaitsi muinainen Jerusalemin temppeli

7. syntyhistoria

7.1. Juutalaisten historia on yli 3000 vuoden mittainen

7.2. Ensimmäinen ajanjakso (joka oli noin vuodet 1200 eaa.–586 eaa.) käsittää Israelin ja Juudan kuningaskunnat

7.2.1. juutalainen ruokavalio

7.3. Toinen temppeli valmistui vuonna 515 eaa., kun juutalaiset olivat jo päässeet takaisin omaan maahansa

7.3.1. Tämä temppeli tuhoutui vuonna 70 jaa.

7.3.1.1. Juudasta vietiin asukkaita siirtolaisiksi Babyloniaan n. 50 vuodeksi

7.3.1.1.1. Aika oli merkittävä juutalaisuuden kehitykselle, sillä silloin kansan perinne koottiin yhteen ja siitä muodostui pohja heprealaiselle Raamatulle

7.4. Babylonia valloitti Juudan vuonna 587 eaa. samalla tuhoten Jerusalemin ensimmäisen temppelin, joka oli valtakunnallinen pyhäkkö

7.5. Juutalaisten hajaannus alkoi 500-luvulla eaa.