Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nsvl by Mind Map: Nsvl

1. Loomine

1.1. Ühendati aastal 1922

1.2. Väga suur riigisisene propaganda

1.3. Rahvas oli rahulolematu

1.4. 1927 sai liidriks J. Stalin

1.5. Võim kuulutati NLKP-le

2. Stalini võim

2.1. Sai endale ainuvõimu

2.2. Talle järgnes lõputu isikukultus

2.3. Stalin kuulutati töörahva "juhiks ja õpetajaks"

2.4. Igal pool oli propaganda, plakatid jne

3. Suur terror

3.1. 1934 alustas Stalin vägivallakampaaniat

3.2. Ründas kõiki, isegi neid, kes aitasid teda võimule

3.3. Varem olid rünnakud ainult klassivaenlaste suunas

3.4. Loodi GULAG, ehk sunnitöölaagrite süsteem

3.5. Kõige verisem diktatuur 20. sajandil

4. KOLLEKTIVISEERIMINE

4.1. Oli praktiliselt sama, mis pärisorjus

4.2. Talupojad said ainult elamiseks vajalikku

4.3. Talumajapidamised ühendati kolhoosidesse

4.4. Jõukamad talupojad küüditati GULAG-i, või Siberisse

5. Relvastumine

5.1. Stalin valmistus sõjaks

5.2. Arendas sõjatööstust

5.3. Arenes ka rasketööstus

6. Elukvaliteet

6.1. Riigis valitses nälg

6.2. Elutingimused olid halvad

6.3. Inimesed elasid pideva terrori all

6.4. Igal pool riigis valitses Stalini propaganda