NGUỒN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUỒN TIẾP CẬN THÔNG TIN by Mind Map: NGUỒN TIẾP CẬN THÔNG TIN

1. Trực tiếp

1.1. Dùng tất cả giác quan để cảm nhận

1.2. Giác quan

1.2.1. Mắt

1.2.2. Tai

1.2.3. Tay

1.2.4. Mũi

1.2.5. Miệng

1.3. VD: Đi thực tế môn kinh tế vi mô

2. Gián tiếp

2.1. Thông qua phương thức khác

2.2. Internet

2.2.1. Wikipedia

2.2.2. Youtube

2.2.2.1. Chân thực

2.2.2.2. Toàn cảnh

2.2.3. Báo online

2.3. Sách báo

2.3.1. Báo tuổi trẻ, lao động,...

2.3.2. Kinh tế, du lịch, nông nghiệp,...

2.4. Trao đổi

2.4.1. Bạn bè

2.4.2. Người thân

2.4.3. Giáo viên

2.4.4. Sếp- đồng nghiệp