Цар Иван Александър

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Цар Иван Александър by Mind Map: Цар Иван Александър

1. Управление 1331-1371

2. Царят се славел като умел дипломат.Той успял да стабилизира България,водейки балансирана и мъдра политика.

3. България отбелязва културен разцвет!Били създадени много църкви,стенописи и икони.Този период бил наречен "Втори златен век"

4. В края на управлението си той разделя Българското царство на три части.

5. През 14век през цяла Европа преминала чума,която погубила живота на мнозина.

6. Османско завладяване през 14век.

7. Превземането на Търново от османските турци през 1393г

8. Така българското царство спряло да съществува,но това не попречило на българите,те продължили да живеят по своите земи.

9. През 1396 паднал и град Видин.