Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HISTORIA by Mind Map: HISTORIA

1. Berariazko tresna eta sailkapenak

1.1. Datatzeko 3 moduak. (3-4j.)

1.1.1. Ohiko idazkera

1.1.1.1. Urte zehatza adierazten duena. Egutegietan aurkitzen duguna

1.1.1.2. Adibidea: 1857. urtea

1.1.2. Mendeak

1.1.2.1. Ehun urteko tarteak hartzen dira kontuan eta zenbaki erromatarrez adierazten dira.

1.1.2.2. Adibidea: XIX. mendea. 1800-1899 urte tartea da hemeretzigarren mendea

1.1.3. Duela...

1.1.3.1. Gaur egungo garai abiapuntutzat hartuta denboran atzera egiten den urte kopurua adierazten da.

1.1.3.2. Adibidea: Duela 163 urte

1.1.3.2.1. Duela 163 urte = 1857. urtea = XIX. mendea

1.1.4. Kristoren jaiotza

1.1.4.1. KONTUZ!

1.1.4.1.1. Kristoren jaiotza aurreko gertaerak datatzean.

1.1.4.1.2. Historia ez da gertaera honekin hasten

1.1.4.2. K.a. ikurra jartzen da urtearen aurretik

1.2. Datazio metodoak (13. j)

1.2.1. Estratigrafia

1.2.2. Karbono 14

1.3. Informazio iturriak

1.3.1. Definizioa

1.3.2. Sailkapena (9. j)

1.3.2.1. Jatorriaren arabera

1.3.2.1.1. Zuzena / Lehen mailakoa

1.3.2.1.2. Zeharkakoa / Bigarren mailakoa

1.3.2.2. Formaren arabera

1.3.2.2.1. Ahozkoa

1.3.2.2.2. Idatzizkoa

1.3.2.2.3. Materiala

1.3.2.2.4. Ikonikoa

1.3.3. Kontakizunean eragina

1.3.3.1. Informazio iturri berdina modu ezberdinetan interpretatu daiteke, eta beraz kontakizun historiko bat baina gehiago egon daiteke.

1.3.3.2. Informazio iturri berrien agerpenak gertaeraren kontakizuna ere aldatu dezake

1.4. Atalak eta azpiatalak

1.4.1. EKONOMIA

1.4.1.1. Jarduera ekonomikoak

1.4.1.2. Elikadura

1.4.1.3. Teknologia

1.4.2. GIZARTEA

1.4.2.1. Antolaketa

1.4.2.2. Bizilekuak

1.4.3. KULTURA

1.4.3.1. Sinismenak

1.4.3.2. Artea

1.5. Denbora lerroa

1.5.1. Nola eraiki

2. Gertakizun historiko bat aztertzeko galdera garrantzitsuak

2.1. ZER gertatu zen? (Gertaeraren deskribapena)

2.2. NOIZ gertatu zen? (Urtea, garaia, aroa)

2.3. NON gertatu zen? (Lekua)

2.4. NOLA gertatu zen? (Prozesua edo bilakaera)

2.5. ZERGATIK gertatu zen? (KAUSA)

2.6. NOLA ERAGIN zuen ondoren? (ONDORIOAK)

3. Definizioa

4. HISTORIAURREKO galdera garrantzitsuak

5. HISTORIAURREKO GERTAERA GARRANTZITSUENAK

5.1. GAKO-HITZAK

5.1.1. Hominizazioa

5.1.1.1. Bi oinetan ibili

5.1.1.2. Garun handia

5.1.2. Sua

5.1.2.1. Sukaldaritza

5.1.3. Hizkuntza

5.1.3.1. Zehatza

5.1.3.2. Malgua

5.1.3.3. Fiktizioa

5.1.3.3.1. Mitoak

5.1.3.3.2. Jainkoak

5.1.4. Landkidetza

5.1.5. Biziraupena

5.1.6. Sarraskijalea

5.1.7. Harrapakaria

5.1.8. Ekoizlea

5.1.9. Nomada edo ibiltaria

5.1.10. Sedentarioa

5.1.11. Jabetza

5.1.12. Hierarkizazio edo mailaketa

5.1.13. Espezializazioa

5.1.14. Teknologia

5.1.15. Soberakinak

5.2. GALDERA GARRANTZITSUAK

6. Bilakaera

6.1. -tik -ra