Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Üçgenler by Mind Map: Üçgenler

1. Kenarlarına Göre

2. Açılarına Göre

3. İkizkenar

4. Eşkenar

5. Çeşitkenar

6. Dik Açılı

7. Dar Açılı

8. Geniş Açılı

9. Yardımcı Elemanlar

10. Temel Elemanlar

11. Kenar

12. Açı

13. Köşe

14. Yükseklik

15. İç Açıortay

16. Açıortay

17. Kenarortay

18. Dış Açıortay