ÇOCUKLUK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

https://www.mindmeister.com/1721523368/ocukluk-geli-i-mi-ni-etki-leyen-fakt-rler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÇOCUKLUK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER by Mind Map: ÇOCUKLUK GELİŞİMİNİ  ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. Gürsoy, F., Özaslan, H. (2018). Çocuk gelişimi. Anadolu üniversitesi. Eskişehir.

2. DOĞUM ANI ETMENLER

2.1. Doğumun yapıldığı mekan.

3. Gelişim, kalıtım ile çevrenin etkileşim sonucu gerçekleşir.

4. BİYOLOJİK ETMENLER

4.1. HORMONLAR

4.2. Hipofiz

4.3. troid

4.4. paratroid

4.5. Pankreas

4.6. Böbrek üstü bezleri

4.7. Cinsiyet salgı bezleri

4.8. KALITIM

4.9. Genotip, fenotip ayrımı

4.10. Cinsiyet oluşumu

4.11. Fiziksel özellikler

4.12. Zihinsel özellikler

5. ÇEVRESEL ETMENLER

5.1. DOĞUM ÖNCESİ ETMENLER

5.2. Annenin yaşı

5.3. Kan uyuşmazlğı

5.4. alkol ve sigara

5.5. Beslenme

5.6. Annenin hastalıkları

5.7. DOĞUM SONRASI ETMENLER

5.8. Doğumun yapıldığı mekan

5.9. Beslenme

5.10. Geçirilen hastalıklar ve kazalar

5.11. Okul öncesi eğitim

5.12. Aile ortamı

5.13. Doğum sırası

5.14. Sosyoekonomik düzey

5.15. Akran ilişkileri

5.16. Kitle iletişim araçları

6. KALITIM VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ

7. HAZIRLAYAN

7.1. YEŞİM BİLGETEKİN

8. KAYNAKÇA