Pazarlamanın Özellikleri ve Pazarlama Çevresi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pazarlamanın Özellikleri ve Pazarlama Çevresi by Mind Map: Pazarlamanın Özellikleri  ve  Pazarlama Çevresi

1. Pazarlama Süreci

1.1. Pazar yerini belirleme, müşteri istek ve ihtiyaçlarının tespit etme

1.2. Müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirme

1.3. Müşteriye mükemmel değer sunabilmek için pazarlama planı geliştirme

1.4. Karlı müşteriler ile müşteri memnuniyeti sağlayarak uzun dönemli ilişkiler kurma

1.5. Müşterilerden değer elde etme

2. Pazarlanan Unsurlar

2.1. Mallar

2.2. Hizmetler

2.3. Etkinlikler

2.4. Bilgi

2.5. Fikirler

2.6. Kurumlar

2.7. Yerler

2.8. Deneyim

2.9. Kişiler

3. Pazarlamanın Özellikleri

3.1. İnsan ihtiyaçlarını karşılayıcı bir mübadele faaliyetidir.

3.2. Çok dinamik yapıda, sürekli ve sık sık değişebilen bir ortamda yürütülür.

3.3. Üretim öncesinde mamulün fikir olarak planlanıp geliştirilmesinden başlayarak fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıyla ilgilidir.

3.4. Müşteri değeri yaratmakta, bunu müşterilere sunarken, paydaşların yararına olarak müşterilerle iyi ilişkiler geliştirip sürdürmektedir.

4. Pazarlamanın Çevresi

4.1. Makro Çevre

4.1.1. Politik / Yasal Çevre

4.1.2. Demografik Çevre

4.1.3. Ekonomik Çevre

4.1.4. Teknolojik Çevre

4.1.5. Sosyal ve Kültürel Çevre

4.1.6. Doğal Çevre

4.2. Mikro Çevre

4.2.1. Şirket

4.2.2. Tedarikçiler

4.2.3. Aracı Kuruluşlar

4.2.4. Müşteriler

4.2.5. Rakipler

4.2.6. Toplum