A estructura das palabras (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A estructura das palabras (1) by Mind Map: A estructura das palabras (1)

1. Morfemas

1.1. Flexivos

1.1.1. De xénero

1.1.2. De número

1.1.3. De persoa

1.1.4. De tempo

1.1.5. De modo

1.1.6. De aspecto

1.2. Derivativos

1.2.1. Prefixos

1.2.2. Sufixos

2. Lexema ou Raíz