Matematičke kompetencije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematičke kompetencije by Mind Map: Matematičke kompetencije

1. Kompjuterske nauke

2. Komunicira na jeziku matematike

3. Primjenjuje matematička znanja

3.1. Prduzetništvo

4. Koristi odgovarajuća pomagala

4.1. Grafikon

4.2. Dijagram

4.3. Koristi Chartove

5. Primjenjuje znanja

5.1. Eksperiment

5.1.1. Mjerni instrumenti

5.2. Kladionica

5.3. Farmacija

6. Izvodi zaključak na bazi empijski podTk