Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nervesystemet by Mind Map: Nervesystemet

1. Autonome NS

1.1. Ikke beviste handlinger

1.1.1. kjertler

1.1.2. Glatt muskulatur

1.1.3. Hjertemuskulatur

1.2. Ikke beviste sanse inntrykk

1.2.1. Blodtrykk

1.2.2. Blodvolum

1.2.3. pH i blodet

1.2.4. Konsentrasjon av o2 og Co2 i blodet

1.3. Autonome deles inn i 2: Para- og sympatiske: Andre utstikkere er generell viten:

1.3.1. Sympatiske

1.3.1.1. 2 neuroner fra CNS til effektorcelle

1.3.1.1.1. 1. Pre-ganglionert nevron

1.3.1.1.2. 2. Synapse i ganglion

1.3.1.1.3. 3. postganglionert neuron

1.3.1.1.4. 4. effektorcelle

1.3.1.2. Plasering av de sympatiske neuroner

1.3.1.2.1. Det preganglionære nervecellelegmemet er plassert i lateralhornet fra T1-L2

1.3.1.2.2. Det postganglionre nervecellelegemet kan være to steder: - I grensestrengen (nerver til ekstremiteter, hals, hode, hjerte og lunger) - I ganglier plassert foran aorta abdominalis (nerver til organer i abdomen og bekkenet).

1.3.2. Parasympatiske

1.3.2.1. Rest and digest

1.3.2.2. utskillelse av avfallstoffer

1.3.2.3. Plassering av de parasympatiske neuroner

1.3.2.3.1. Det preganglionere nervecellelegemet kan være plassert to ster: - I hjernenervekjerner i hjernestammen. - I den laterale dek av den gråsubstans i spinalnivå S1-S4. Det postganglionere nervecellelegemet er plassert i organveggen.

1.3.2.4. Parasympatiske hjernenerver

1.3.2.4.1. 3. Oculomotorius: Konstriksjon av pupiller

1.3.2.4.2. 7. Facialis: spyttsekresjonen

1.3.2.4.3. 9. Glossopharyngeus: spyttsekresjonen

1.3.2.4.4. 10. Vargus: organer i thorax og abdomen

1.3.3. Autonome Nerver

1.3.3.1. Det finnes selvstendige autonome nerver i kroppen: - n. Vargus (hjernenerve 10. - Sympatiske nerver til organene. Men de fleste fibre løper via andre nerver eller som nettverk omkring blodkarene til organene.

1.3.4. Regulering av det autonome Nervesystem

1.3.4.1. Avskilte områder har betydning for å regulere aktiviteten i de to systemer. - Hypothalamus i mellomhjernen - Kretsløps- og respirasjonssenteret i formatio reticularis i hjernestammen - områder i det limbiske system - Blæretømming og defekasjon reguleres av mer simple reflekser

2. Somatiske (vilje)

2.1. Viljestyrte bevegelser

2.2. Beviste handlinger

2.3. 1 neuron fra CNS til muskel

2.4. Motoriske cortex

2.5. Spinal segmentet

2.6. Forhorn

2.7. Bakhorn

2.8. Grensestreng

3. CNS

4. PNS

5. Det enteriske NS

6. Forståelse av termer. Dette er super viktig!

6.1. Preganglionets nevron (en nerve før et ganglie)

6.2. Postganglionets nerve (en nerve etter et ganglie)

6.3. Ganglion (ansamling av nervecellelegemer utenfor CNS. Her finnes det synapser mellom to nerver).

6.4. Synapse (transmitterstoff-kommunikasjon mellom to nerver

6.5. Grensestreng (synaptiske ganglier lateralt for Columna. Ligger som perler på en snor).

7. Anteriolatrale system

7.1. Tractus Spinothalamicus (Tracus= samlet vei) (Spino = Spinalt) (thalamicus = thalamus)