Wymarzone święta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wymarzone święta by Mind Map: Wymarzone święta

1. co widzę

2. jaki zapach czuję

3. co słyszę

4. kto jest obok

5. jakie emocje nam twarzyszą

6. wymarzony smak