Polscy pedagodzy wczesnoszkolni

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Polscy pedagodzy wczesnoszkolni by Mind Map: Polscy pedagodzy  wczesnoszkolni

1. Wprowadzili nowe innowacje do metod analityczno-syntetycznych początkowej nauki czytania

2. Był dziekanem wydziału humanistycznego w Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Katowicach

3. Feliks Przyłubski 1906-1983

3.1. Polski popularyzator poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie

3.2. Autor elementarzy: Litery: nauka czytania i Mam 6 lat. Wyprawka dla sześciolatka.

4. Janina 1904-1982 i Antoni 1906-1978 Maćkwoiakowie

4.1. Twórcy koncepcji elementarza kartkowego

5. Marian Falski 1881-1975

5.1. Wydał w 1910r. elementarz pt.,,Nauka pisania i czytania dla dzieci"

6. Jan Zborowski 1904-1988

6.1. ,,Początkowa nauka czytania" wydana w 1959r.

7. Ludwika Jeleńska 1851-1961

7.1. Pionierka współczesnej pedagogiki wczesnoszkolnej

7.2. ,,Metodyka pierwszych lat nauczania"wydana w 1929r.

8. Jan Władysław Dawid 1859-1914

8.1. Najwybitniejszy polski psycholog i pedagog na przełomie XIX i XX wieku

8.2. Autor najlepszej monografii w Europie pt.,,Nauka o rzeczach" 1892r.

9. Janina Malendowicz

9.1. Zajmowała się kształceniem językowym dzieci

10. Kazimierz Promyk 1851-1908

10.1. Pseudonim ,,Konrad Prószyński", ,,Pisarz Gazety Świątecznej”

10.2. Autor ,,Elementarza dla samouków"wydanego w 1875r. Otrzymał tytuł członka honorowego Towarzystwa Szkoły Ludowej