GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG by Mind Map: GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

1. SWOT

1.1. Strengths

1.1.1. Sẽ tốt nghiệp tại trường đại học về kinh tế nổi tiếng trong nước

1.1.2. Thích những công việc văn phòng, ít phải đi lại

1.1.3. Trung thực, cẩn thận trong công việc

1.2. Weaknesses

1.2.1. Hạn chế về mặt giao tiếp, thuyết trình

1.2.2. Ít nói, tự ti

1.2.3. Kỹ năng xử lí Word, Excel còn hạn chế

1.3. Opportunities

1.3.1. Có mối quan hệ khá rộng về ngành tài chính ngân hàng

1.3.2. Được đào tạo từ trường đại học về kinh tế có danh tiếng

1.4. Threats

1.4.1. Áp lực về doanh số và chỉ tiêu

1.4.2. Tính cạnh tranh cao

1.4.3. Rủi ro trong giao dịch với tiền: tiền giả, nhầm lẫn trong khi thực hiện chuyển tiền,...

2. 5W- 2H

2.1. Why

2.1.1. Mong muốn học và làm đúng chuyên ngành

2.2. Đã có

2.2.1. Nền tảng tiếng anh

2.2.2. Nền tảng phát triển kỹ năng từ môn học trong trường

2.3. What

2.3.1. Chưa có

2.3.1.1. Bằng đại học

2.3.1.2. Các chứng chỉ cần thiết liên quan đến chuyên ngành và ngoại ngữ, tin học: CPA, TOEIC, MOS/IC3

2.4. Who

2.4.1. Bản thân

2.4.1.1. Xác lập kế hoạch tương lai

2.4.1.2. Thực hiện kế hoạch đó

2.4.2. 2.Thi chứng chỉ nghiệp vụ: Sau khi hoàn thành các môn đại cương và chuyên ngành trong trường

2.4.2.1. 1.Thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: Kỳ 2 năm nhất, năm 2

2.5. When

2.5.1. 5.Tốt nghiệp và xin việc làm, ứng tuyển vào vị trí giao dịch viên

2.5.2. 4.Làm khóa luận tốt nghiệp

2.6. Where

2.6.1. Tại các ngân hàng tư nhân, thương mại cổ phần trong và ngoài nước

2.7. How

2.7.1. 1. Hoàn thành các môn đại cương trong trường

2.7.2. 2. Ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC, tin học MOS/IC3

2.7.3. 3. Hoàn thành các môn chuyên ngành trong trường và ôn thi chứng chỉ chuyên ngành (CPA) bên ngoài

2.7.4. 4. Trau dồi kỹ năng mềm

2.7.5. 5. Thiết lập và tạo dựng các mối quan hệ xã hội ngay từ khi còn học đại học

2.8. How much

2.8.1. 1. Chi phí học đại học, dự tính 4 năm ~100 triệu

2.8.2. 2. Chi phí học và thi chứng chỉ TOEIC

2.8.2.1. Học: ~ 10 triệu/ khóa

2.8.2.2. Thi: ~1 triệu

2.8.3. 3. Chi phí học và thi chứng chỉ MOS

2.8.3.1. Học: ~3 triệu/ khóa tổng hợp Word, Excel, Powerpoint

2.8.3.2. Thi: ~1 triệu/ lần

2.8.4. 4. Chi phí học và thi các chứng chỉ nghiệp vụ: ~ 30-40 triệu/ chứng chỉ