Частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. Прийменник

2. Службові частини мови

2.1. Сполучник

2.2. Частка

3. Вигук

4. Самостійні частини мови

4.1. Прислівник

4.2. Займенник

4.3. Числівник

4.4. Дієслово

4.4.1. Що робить?

4.4.2. Що зробив?

4.4.3. Що буде робить ?

4.5. Прикметник

4.5.1. Який ?

4.5.2. Яка?

4.5.3. Яке?

4.6. Іменник

4.6.1. Хто ?

4.6.2. Що?