Đắc nhân tâm (Dale Carnergie-dựa theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Tác giả: Dale Carnegie Chuyển ngữ theo dịch giả Nguyễn Hiến Lê

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đắc nhân tâm (Dale Carnergie-dựa theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê) by Mind Map: Đắc nhân tâm (Dale Carnergie-dựa theo bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

1. Những thuật căn bản để dẫn đạo người

1.1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

1.1.1. (hay đừng phê phán, chỉ trích, kết án, than phiền người )

1.1.2. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân

1.2. Hãy khen ngợi, cảm ơn cho thành thật và chân thành

1.2.1. thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã (John Dewey)

1.2.1.1. được người khác coi ta là quan trọng

1.3. Khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm

2. 12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình

2.1. Chỉ có mỗi một cách thắng trong một cuộc tranh biện, là tránh nó đi

2.2. Trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm

2.3. Nếu bạn lầm, thì bạn vui vẻ nhận ngay đi.

2.4. Nên ôn tồn ngọt ngào, không nên xẵng.

2.5. Đặt những câu vấn làm sao cho tự nhiên người ta phải đó "có, có"

2.6. Để người ta nói cho thỏa thích đi

2.7. Để cho họ tin rằng, chính họ phát khởi ra ý kiến mà bạn đã dẫn khởi ra cho họ

2.8. Thành thực gắng sức xét theo quan điểm của người

2.9. Ai cũng thèm khát được người khác quí mến, hiểu biết và thương hại mình nữa. Vậy bạn tặng họ những thứ đó đi.

2.10. Gợi tới tình cảm cao thượng của người.

2.11. Kích thích thị giác và óc tưởng tượng

2.12. Thách đố khêu gợi tức khí những người có tâm huyết

3. 6 cách gây thiện cảm

3.1. Thành thật chú trọng tới mọi người

3.2. Giữ nụ cười trên môi.

3.3. Phải nhớ rằng tên một người đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm tai hơn hết thảy những âm thanh khác.

3.4. Biết chăm chú nghe và khuyến khích người khác nói tới họ.

3.5. Họ thích cái gì thì bạn nói với họ về cái đó.

3.6. Thành thật làm cho họ thấy sự quan trọng của họ

4. Là một người lãnh đạo: 9 cách sửa tính người mà không cho họ giận dữ, phật ý

4.1. 1. Trước hết thành thật khen họ vài lời

4.2. Lấy ý mà làm cho họ nhận thấy lỗi lầm

4.3. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

4.3.1. Trước khi chỉ trích, phải tự thú nhận lỗi của bạn đã.

4.4. Đừng ra lệnh. Đặt câu hỏi để ám chỉ họ.

4.5. Giữ thể diện cho họ.

4.6. Công bình nhận những sự gắng sức của họ; dù họ mới tấm tới chút ít cũng khen họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và đại độ.

4.7. Tán dương họ, để họ gắng sức được xứng đáng với lời ta khen

4.8. Khuyến khích họ cho họ thấy dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc nhẹ nhàng đi

4.9. Xử trí sao cho họ thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị