ÇOCUK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÇOCUK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER by Mind Map: ÇOCUK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. Gelişimi Etkileyen Etmenler

1.1. Biyolojik Etmenler

1.1.1. Kalıtım

1.1.2. Hormonlar

1.1.2.1. Hipofiz

1.1.2.2. Tiroid

1.1.2.3. Paratiroid

1.1.2.4. Pankreas

1.1.2.5. Böbreküstü Bezleri

1.1.2.6. Cinsiyet Salgı Bezleri

1.2. Çevresel Etmenler

1.2.1. Doğum Öncesi Etmenler

1.2.1.1. Annenin yaşı

1.2.1.1.1. 20 yaş altı

1.2.1.1.2. 35 yaş üstü

1.2.1.2. Alkol ve Sigara

1.2.1.3. Kan Uyuşmazlığı

1.2.1.4. Beslenme

1.2.1.5. Annenin Hastalıkları

1.2.2. Doğum Anı Etmenler

1.2.2.1. Doğumun Yapıldığı Mekan

1.2.2.2. Oksijensizlik

1.2.2.3. Yüksek Basınç

1.2.3. Doğum Sonrası Etmenler

1.2.3.1. Beslenme

1.2.3.2. Geçirilen Hastalıklar ve Kazalar

1.2.3.3. Okul Öncesi Eğitim

1.2.3.4. Aile Ortamı

1.2.3.5. Doğum Sırası

1.2.3.6. Sosyoekonomik Düzey

1.2.3.7. Akran İlişkileri

1.2.3.8. Kitle İletişim Araçları

1.2.3.9. İklim

1.2.3.10. Kardeş Sayısı

1.2.3.11. Şiddete Maruz Kalma

1.2.3.12. Annelik Depresyonu

1.2.3.13. Anne Çocuk İlişkisi

1.3. Kalıtım ve Çevre Etkileşimi

1.3.1. Gelişim=Kalıtım + Çevre

1.4. Zaman

1.4.1. Kritik Dönem

1.4.2. Tarihsel Zaman

1.4.2.1. Savaşlar

1.4.2.2. Salgın Hastalıklar

1.4.2.3. Doğal Afetler

1.4.2.4. Yeni Düşünce Akımları

1.4.2.5. Teknoloji

1.4.2.6. Kıtlık, Ekonomik Buhran

2. Gelişim Alanlarına Göre Gelişimi Etkileyen Faktörler

2.1. Fiziksel Gelişimi Etkileyen Etmenler

2.1.1. Doğum Öncesi Etmenler

2.1.2. Doğum Sırası Etmenler

2.1.3. Doğum Sonrası Etmenler

2.2. Motor Gelişimi Etkileyen Etmenler

2.2.1. Kalıtım + Çevre

2.2.1.1. Doğum Öncesi Etmenler

2.2.1.2. Doğum Süreci Etmenleri

2.2.1.3. Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Etmenleri

2.3. Bilişsel ve Dil Gelişimini Etkileyen Etmenler

2.3.1. Kalıtım ve Çevre

2.3.2. Beslenme

2.3.3. Aile

2.3.4. Diğer Etmenler

2.4. Sosyal ve Duygusal Gelişimi Etkileyen Etmenler

2.4.1. Genetik Faktörler

2.4.2. Çevresel Faktörler

2.5. Kişilik Gelişimini Etkileyen Etmenler

2.5.1. Genetik ve Biyolojik Etkenler

2.5.2. Çevresel ve Kültürel Etkenler

2.5.3. Psikolojik Etkenler

2.6. Cinsel Gelişimi Etkileyen Etmenler

2.6.1. Biyolojik Etmenler

2.6.1.1. İç Salgı Bezleri ve Hormonlar

2.6.1.1.1. Androjen

2.6.1.1.2. Östrojen

2.6.2. Kültürel-Sosyal Etmenler

2.7. Ahlak Gelişimini Etkileyen Etmenler

2.7.1. Kişilik Yapısı

2.7.2. Aile Ortamı

2.7.3. Akran Etkileşimi

2.7.4. Eğitim

2.7.5. Kültür

3. Kaynakça

3.1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 'Çocuk Gelişimi' Kitabı

3.2. Öğr. Gör. Rana TURAN'ın hazırlamış olduğu 'Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler' adlı slayt